Debatt

Inför S-kongressen: Ett nödrop om nåd

Debatt ,
Åtstramningar i asylpolitiken har medfört att den psykiska ohälsan breder ut sig bland många ensamkommande barn och unga. Självskadebeteenden ökar liksom självmordsförsöken.
Foto:Jessica Gow/TT
Åtstramningar i asylpolitiken har medfört att den psykiska ohälsan breder ut sig bland många ensamkommande barn och unga. Självskadebeteenden ökar liksom självmordsförsöken.

Öppet brev till Socialdemokraterna i Kalmar län.

Idag pågår en tragedi bland länets barn och unga. Den psykiska ohälsan breder ut sig, självskadebeteendet och självmordsförsöken ökar. Det är framförallt de som ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige vi pratar om.

Den senaste tidens åtstramningar i asylpolitiken har medfört att många förlorat den lilla framtidstro de hade och därmed också orken att kämpa. Tyvärr visar också tidigare erfarenheter att självmordsförsöken är på allvar. Förra veckan rapporterades det fjärde självmordet av ensamkommande asylsökande i Sverige bara i år och om ingenting görs kommer det att bli fler. Många upplever det helt enkelt som värdigare att ta sitt liv i Sverige då de tror sig riskera en betydligt brutalare död om de deporteras till för exempel Afghanistan.

Runt omkring de ensamkommande finns vänner, lärare, psykologer, socionomer, nya föräldrar och syskon som kämpar livet ur sig för att inge hopp i ungdomarna och övertyga dem om att fortsätta kampen. Men det är inte ett lätt arbete under nuvarande förhållanden. Och för varje negativt besked, för varje självmordsförsök, för varje barn som tas ifrån oss och deporteras breder hopplösheten ut sig även bland oss. Den tragedi som nu pågår lämnar djupa sår i våra hjärtan. Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa för våra barn och unga och därför ber vi er att göra vad ni kan för att förhindra att tragedin fortsätter!

  Amnesti betyder nåd. Vi ber er att visa nåd mot de barn och unga som söker asyl i Sverige. Vi ber er att ge dem nåd trots att inget brott egentligen har begåtts. Det enda de här ungdomarna har gjort sig skyldiga till är att ha bett om lov att få leva sina liv i trygghet i Sverige. Och vi ber er låta dem göra det! Vi vädjar till er att fundera över hur Socialdemokraternas nuvarande politik stämmer överens med er ideologi. Är det här verkligen det solidariska och medmänskliga samhälle ni vill skapa? Vi ber er att utgå från era samveten och er moral. Kan ni stå för att låta ungdomar i länet välja mellan att begå självmord eller deporteras? Andra har redan funderat och kommit fram till att det behövs en förändring. Till exempel har lokala socialdemokrat-, centerparti-, miljöparti- och kristdemokratgrupper, Vänsterpartiet, Fi, Lärarnas Riksförbund samt halva Sveriges civilsamhälle redan ställt sig bakom rörelsen Vi står inte uts krav på amnesti. Nu är det er tur att ta ställning inför kongressen och vi ber er att göra som flera av era partikamrater och också ställa er bakom kraven:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

  För våra barn och ungas skull och för alla oss som kämpar med dem. Och för ett solidariskt samhälle.

  Anja Lundin, Nätverket Tillsammans Öland

  Eva Engström, Nätverket Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa, Kalmar län

  Barbro Karlsson, God man och frivilligt familjehem