Debatt

Inte bara pensionärer borde få åka billigare

Debatt ,

Mätningar visar att de så kallade seniorkorten för ”pensionärer” inom kollektivtrafiken redan har blivit en succé efter en kort tid. Vi kunde nyligen läsa i Östran om att alla nu också är positiva till lägre priser för pensionärer på vissa tider. Det är bra, men tyvärr har det inte alls varit så tidigare.

När vi i Vänsterpartiet för många år sedan la skriftliga förslag om just seniorkort var få positiva. Förslaget betraktades som ogenomförbart och lades i högen för eviga utredningar. Efter ständiga påtryckningar från oss, pensionärerna och en del andra kom så äntligen seniorkortet från majoriteten i landstinget (V-S-MP). Det är bra och nu intygar även andra politiker hur bra det är. Ibland är minnet inte så långt, men det viktigaste är nu att vi fortsätter resan för ännu bättre (för mycket är redan bra idag) och mer utbyggd kollektivtrafik med lägre biljettpriser. Motiven är många.

Vänsterpartiet la också för flera år sedan skriftliga förslag om att förälder/föräldrar med barnvagn skulle få åka gratis och att vi skulle fortsätta resan mot ett hållbart transportsystem genom att erbjuda barn och ungdomar att åka med kollektivtrafiken till kraftigt subventionerade priser.

Tänk vilken signal vi skulle skicka till barnfamiljen att vi gör det enkelt, säkert och billigt att ta bussen. I Kalmar län och Kalmar kommun ska det vara enkelt att vara förälder.

Tänk också på vilken betydelse ett billigt kort på kollektivtrafiken skulle få för våra barn- och ungdomar. Ingen diskussion om rätten att ta bussen till skolan, möjlighet att åka till vänner, familj, föreningsaktiviteter, kulturen, bio, nöjen, badet, osv. Ett nytt universitetsområde står snart klart vid Gästhamnen. Tusentals studenter kommer att dagligen transportera sig dit med cykel och kollektivtrafik. Att förverkliga lite av våra enkla förslag skulle innebära ett lyft för Kalmar och hela länet.

Samhällsekonomiskt är våra förslag en vinstlott, privatekonomiskt också naturligtvis. Vi vet att det är positivt för miljön. Åker fler kollektivt behöver vi inte bygga lika många dyra nya parkeringsplatser.

De sociala och ekonomiska klyftorna ökar i vårt samhälle, för många är utgiften för att ta sig till jobb/skola/aktiviteter en tung utgift. Genom praktisk fördelningspolitik med lägre avgifter för kollektivtrafiken ökar möjligheterna för fler att delta i samhällslivet. Argumenten för satsningar på kollektivtrafiken framåt är många. Vi hoppas att vi är många som inser det och vågar testa nya vägar och ta nya steg för att utveckla framtidens gemensamma resande. Så fram med förslagen, så gör vi det här gemensamt!

Bertil Dahl (V), kommunalråd

Liselotte Ross (V), 2:e v ordförande omsorgsnämnden