Debatt

Inte lika värde i alla kommuner

Statliga bidrag Artikeln publicerades

Till kommuner som inte värnar om alla invånare.

I dagarna fick intresseorganisationen FUB (Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) redovisningar från Socialstyrelsen. Staten har avsatt 350 miljoner till statliga stimulansbidrag för habiliteringsersättning vid daglig verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Flera kommuner i Sverige har valt att inte söka bidraget. En del kommuner har sökt delar av bidraget. En del kommuner har återbetalat allt.

Dessa personer i daglig verksamhet vars inkomst är sjuk- eller aktivitetsersättning har inget ekonomiskt överskott. De har cirka 7 500 kr/månad netto. Flertalet går minus i sin budget varje månad. Det finns anhöriga som gör ett livslångt ekonomiskt åtagande till sina vuxna barn men långt ifrån alla anhöriga har den ekonomiska möjligheten.

Även jag är medveten om att man kan söka ekonomiskt bistånd eller socialhjälp enligt socialtjänstlagen som vi säger i folkmun. Dessa personer har ingen tradition att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ansöker man om när man är i en tillfällig trängd ekonomisk situation. Dessa personer får gå med tiggarmössan i slutet på varje månad.

Utifrån dessa personers livssituation blir jag ledsen och upprörd över att vissa kommuner inte värnar om alla invånare eller har läst FUB:s årliga rapport ”Fångad i fattigdom”.

Socialstyrelsens ”skämslista” över kommuner som struntar i habiliteringsersättning vid daglig verksamhet talar sitt tydliga språk att vissa kommunmedborgare inte behandlas utifrån människors lika värde.

Är det brist på kompetens? Nej, kommuner, ni brister i människosyn, skäms på er!

Yvonne Malmgren

Före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor