Debatt

Jämställdhetsplanen måste bli verklighet

Debatt ,

Det är dags att göra verklighet av jämställdhetsplanen. Med riktade planer och insatser för jämställdhet i både arbete och lön blir arbetsplatserna mer utvecklande för alla.

Det är HR och arbetsledare som sitter på den slutgiltiga makten att påverka svensk arbetsmarknad till en jämställd business. Vi kan resa till månen men inte se till att kvinnor och män får samma möjligheter i arbetslivet. Handlar det om okunskap eller vad är det som gör att vi inte har kommit längre? Det kan även vara bra med självrannsakan. Facket behöver öka takten och driva på frågan om jämställdhet.

Kvinnor får oftare monotona arbetsuppgifter än män. Skador från monotona arbeten är den näst vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kvinnor har dessutom mindre makt att påverka sin arbetssituation, så kallad dålig psykosocial arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket har sjukskrivningar på grund av psykosociala problem på arbetet ökat med över 70 procent sedan 2010.

Vi kan inte längre köra huvudet i sanden och hoppas att det löser sig med tiden eller med nästa generation. Det är inte mer tid som behövs utan initiativ! Om alla företag och parter jobbar med jämställdhet på riktigt skulle sjukskrivningarna minska. Det är ren vinst. Industrin behöver mindre snack och mer verkstad när det gäller jämställdhetsfrågan.

När ett aktivt arbete med jämställdhetsplanen bedrivs får arbetstagarna en chans till kompetensutveckling, varierat arbete och ett friskare liv. Sverige behöver en industri där individens kompetens och vilja att utvecklas tas till vara. Sverige är förtjänt av konkurrenskraftiga företag som utmärks av stark tillväxt och innovativa miljöer. Vi vill se en industri som vägrar skilja på kvinnor och mäns villkor i arbetslivet.

Camilla Stridh, ombudsman IF Metall Östra Småland

Ulf Jonsson, jämställdhetsansvarig IF Metall Östra Småland

Jenny Ilke Hjelm, vice ordförande IF Metall Östra Småland

Eva Kindstrand Drie, styrelsen IF Metall Östra Småland