Debatt

Kalmar borde satsa på EM – som Borås

Debatt Artikeln publicerades

Tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh från Borås har besökt Kalmar. Hon höll ett uppskattat föredrag om tillgänglighet och funktionshinders negativa verkningar.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt EU- eller Europamästerskapet i tillgänglighet som funnits sedan 2010.

Borås har deltagit i EM tre olika år och vann högsta utmärkelsen 2015. Lena Mellbladh betonade att varje år har varit betydelsefulla för utvecklingen. Kommunerna har stort utbyte – lärdomar – av att delta. Att vinna är inte viktigast utan att vara med och utvecklas i mångfald. Det är ett extra plus att slutligen få utmärkelsen bästa kommun för funktionshindrade men många andra värden finns också.

Ett stort värde är att tillgänglighetsfrågorna samlas och behandlas centralt och tidigt i processen. Många frågor som från början anses omöjliga att lösa visar sig vara möjliga att finna acceptabla framgångsvägar på.

Det sägs felaktigt att deltagande i tillgänglighets-EM kostar mycket pengar. I verkligheten kostar inte deltagande ett öre i vare sig anmälnings- eller deltagaravgift! Om kommunen satsar kosmetiska kampanjavgifter i syfte att vinna så kan det betecknas som dopning. Endast seriösa insatser för tillgänglighet och för personer som drabbats av funktionshinder godkänns.

Borås har hanterat sitt deltagande under tre år inom ramen för de personella och ekonomiska resurser som den enhet som hanterar tillgänglighetsfrågorna tillhör (försörjningsenheten). Kommunfullmäktige eller kommunledningen har inte tillskjutit några extra medel för deltagande något år. Sammanställningar över vad som görs sker ändå inom Borås och deltagande i EM kan sägas medföra att sammanställningar som ända ska göras även sänds som ansökan.

Det framstår mot denna bakgrund som märkligt att kommunledningen i Kalmar hävdar att invånarna och de funktionshindrade inte kan förespråka deltagande kommande år därför att kommunfullmäktige ej upptagit medel för deltagande i 2018 års budget och ej heller i den ekonomiska planeringen för 2020 och 2021. Kommunfullmäktigeledamöterna tycks inte själva känna till något sådant beslut eller förutsättning. I kommuner som Borås kan sådana beslut fattas av de närmast berörda funktionsnedsatta och personalen.

Myterna om kostnaderna är alltså klarlagda.

Lena framhöll däremot de plusvärden som EM-deltagandet visat sig ha för tillgänglighetsarbetet. Alla funktionshindrade och deras anhöriga och medhjälpare har känt och visat en stolthet över att Borås ställt upp i EM från början och givetvis ännu mer då man slutligen ”vunnit” utmärkelsen.

Alla kommuninvånare har uppmärksammats mer på arbetet med tillgänglighet och möjligheterna att övervinna många hinder. Medvetenheten om verksamhetens betydelse har ökat, inte minst hos kommunledningen.

Kalmar har privilegiet att få delta då kommunen är den enda i länet med tillräckligt antal invånare. Men även övriga kommuner i länet har intresse av den dynamik och medvetenhet som medverkan I EM ger.

Tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh rekommenderade Kalmar att delta och lovade medverka vid fler möten för att sprida och utveckla EM i tillgänglighet till samhälle tillgängligt för alla!

Allan Johansson, Vinterbo