Debatt

Klimatet, populismen och trollfabrikerna

Debatt Artikeln publicerades
Steve Bannon ledde Donald Trumps presidentvalskampanj som präglades av smutskastning av motståndarna och massivt bombardemang av falska nyheter. Steve Bannon försöker nu inför valet till Europaparlamentet ena de högernationalistiska partierna i Europa. Bilden togs i höstas vid ett möte i Rom.
Foto: Massimo Percossi/TT
Steve Bannon ledde Donald Trumps presidentvalskampanj som präglades av smutskastning av motståndarna och massivt bombardemang av falska nyheter. Steve Bannon försöker nu inför valet till Europaparlamentet ena de högernationalistiska partierna i Europa. Bilden togs i höstas vid ett möte i Rom.

Jag vill tacka Dag Sandahl för den öppna attityd han har vid den diskussion vi fört i Östra Småland om klimatförändringarna.

Diskussionen får mig att reflektera över hur falska nyheter sprids över hela världen i sociala medier och hur dessa påverkar livsåskådningen för miljontals människor. Skrämmande är den omfattning trollfabriker och reaktionära tankesmedjor påverkar opinionen i många länder. Gemensamt för dessa nätverk är att de stödjer nationalism, populism, främlingsfientlighet, klimatförnekelse och antifeminism. Riley Dunlop har i boken The Denial Machine kartlagt hur konservativa stiftelser och fossilindustrin i USA finansierar tankesmedjor, som i sin tur finansierar forskare som ska visa att koldioxid är positivt för klimatet. Länge har man även hävdat att det inte sker några klimatförändringar och att människan inte har någon inverkan på förändringarna.

En ofta anlitad föreläsare i dessa tankesmedjor är Willie Soon som nyligen i The Guardian avslöjades ha fått 1,25 miljoner dollar för sin propaganda. Riley Dunlop och Aaron McCright har i sin forskning visat att klimatförnekare ofta har ovannämnda värderingar samt att de ofta är vita missnöjda män. Idé- och miljöhistorikern Martin Hultman vid Linköpings universitet har i sin forskning påvisat att klimatförnekarna ibland har en ”industrimodern maskulinitet”. De identifierar sig med den fossildrivna industriella utvecklingen och ser avvecklingen av fossila bränslen som ett hot mot moderniteten. Ibland diskuterar de mot bättre vetande men hävdar helt cyniskt att de själva klarar sig även om fattiga människor dukar under.

Riley Dunlop har även kartlagt nätverket Clexit som syftar till att allt fler länder ska lämna Parisavtalet. Willie Soon är styrelseledamot i Clexit och har även medverkat vid sammankomster med deras svenska sammanslutning där Nils Axel Mörner är direktör. Två tankesmedjor som driver klimatförnekelse hårt i Sverige är i övrigt Stockholmsinitiativet med Per Welander som ordförande och Klimatsans, som grundades av Sture Åström. Han har länge under förevändning av att skydda landskapsbilden försökt att på alla sätt motverka utbyggnaden av vindkraften.

Några typiska drag i deras argumentation är att det inte sker någon klimatförändring eller i vart fall att människan inte orsakar förändringarna. Vidare hävdas att ökande halt av koldioxid är positivt för växterna och livet på jorden. Typiskt är även att de lyfter fram halvsanningar och väderfenomen som om de vore klimatrelaterade. Det kan gälla att glaciärerna inte smälter, att havsnivån inte stiger och att skogarna ökar i omfattning. Väldigt aggressivt driver de konspirationsteorier att IPPC har fel och att de fabricerat forskningsresultat efter sin egen agenda. Typiskt är också att de går till personangrepp mot ledande klimatforskare som Johan Rockström. Sandahls argumentation präglas tydligt av influenser från Klimatsans. Politiskt utmärker sig Sverigedemokraterna som de främsta företrädarna för klimatförnekarna.

Allvarligt är att dessa tankesmedjor fått inflytande över politiken i många länder. I USA leddes Donald Trumps presidentvalskampanj av Steve Bannon, som grundade alt-right-sajten Breitbart. Kännetecknande för kampanjen var en smutskastning av motståndarna och massivt bombardemang av falska nyheter till utvalda grupper. Syftet var att väcka starka känslor och sanningshalten av påståendena hade ingen betydelse. Steve Bannon har nu en målsättning att inför valet till Europaparlamentet ena de högernationalistiska partierna i Europa för att försvaga och polarisera EU och driva Europa i samma riktning som USA. I detta syfte har Bannon bildat stiftelsen The Movement med säte i Bryssel.

Risken är uppenbar att utvecklingen i Europa går mot ökad nationalism, populism, främlingsfientlighet och motsättningar mellan olika delar av kontinenten. Brexitomröstningen är ett skrämmande exempel på hur sociala medier kan utnyttjas för att driva kampanjer. Ledande för utträdessidan var Dominic Cummings. Han anlitade det ökända analysföretaget Cambridge Analytica, som valde ut strategiska grupper för massiv påverkan med falska och snedvridna påståenden. Kampanjen beräknas ha skickat ut en miljard meddelanden till osäkra väljare som var okända för ”stannasidan”. Förmodligen hade utgången blivit annorlunda utan denna vidriga kampanj.

Till alla som seriöst vill lära sig mer om hur den seriösa klimatforskningen går till vill jag rekommendera SVT:s två program i Vetenskapens värld med titeln Världen i växthuset. Det första programmet sändes den 4 februari och nästa program visas den 11 februari. Programmen kan ses på SVT Play.

De som förnekar klimatförändringarna ikläder sig ett oerhört ansvar för mänsklighetens framtid. Det är ansvarslöst i en tid då alla krafter måste samlas för att minska förändringarna. Varje vecka kommer nya rapporter om hur allvarlig situationen är. Nu senast presenterade organisationen International Center for Integrated Mountain Developement (ICIMOD) en rapport om avsmältningen av glaciärer i Himalaya. Det gäller en femårig studie med 350 klimatforskare och 185 organisationer från 22 länder. Studien visar att en tredjedel av glaciärerna kan försvinna redan vid 1,5 graders uppvärmning. Området utgör källa för tio av Asiens största floder och vattentillgången för 1,65 miljarder människor hotas liksom matförsörjningen för 3 miljarder människor.

En annan faktor att begrunda är att trollfabriker och tankesmedjor, som sprider falska nyheter, utgör ett stort hot mot demokratin när en allt större del av befolkningen får sina nyheter via sociala medier. Därför är nedmonteringen av public service och hoten mot fria medier i allt fler länder ett växande hot mot demokratin.

Lars-Erik Andervad