Debatt

Krångel med seniorkorten och Krösatågen

Debatt ,
Trappstegen på Krösatågen mellan Emmaboda och Karlskrona fungerar inte som de ska och därmed är det omöjligt för många äldre och rörelsehindrade att åka med tågen.
Foto:Lotta Zaar
Trappstegen på Krösatågen mellan Emmaboda och Karlskrona fungerar inte som de ska och därmed är det omöjligt för många äldre och rörelsehindrade att åka med tågen.

Många äldre i Vissefjärda samhälle har köpt seniorkortet. Vi PRO:are har på möten framhållit alla fördelar med detta kort.

Med 32 avgångar per dygn ger det samhällsborna en stor möjlighet att utnyttja tåget som färdsätt.

Kortet finns att köpa på Spelcentrum i Emmaboda.

KLT:s anvisningar säger att resenären före varje resa måste aktivera kortet i automaten vid stationen, i vårt fall en Quickomat. Då levererar automaten en ”produktinformation” som anger att kortet är ett seniorkort samt giltighetstid. Dessa två handlingar visas för tågvärden.

Det går inte att få någon ”produktinformation” från automaterna i Vissefjärda och Emmaboda. Jag får alltså inte gå ombord på tåget. Emmaboda Spelcentrum hade inget svar på min fråga, endast en upplysning att automaterna inte levererade produktinformation. Jag blir hänvisad till Resecentrum i Kalmar.

Många äldre vill inte använda automaterna, endast korten.

Mitt förslag är att tågvärdarna förses med kortläsare (samma system som på bussarna?).

Krösatågen Karlskrona-Emmaboda har sedan en tid tillbaka fel på avstigningsstegen, Endast det övre steget fälls ut. Detta innebär att resenärer få ta ett ”stort steg” vid påstigning och avstigning. Många äldre har ingen möjlighet att åka med tåget av den anledningen. Det gäller naturligtvis alla människor med nedsatt förmåga att röra sig m m. Avståndet till perrongen är för stort såväl vertikalt som horisontalt.

Mitt förslag är att tillfälliga ramper läggs ut för att underlätta för resenärerna,

Naturligtvis är lösningen på problemet att reparera befintlig utrustning!

Vi bor i ett område som gränsar till två andra län. Det vore både naturligt och bekvämt om endast ett biljettsystem infördes. Vi reser lika ofta till Karlskrona och Växjö som till Kalmar.

Vissefjärda station har 32 avgångar per dygn. Tåg varje timma! Underlätta för innevånarna i sydvästra hörnet, är min uppmaning till KLT!

För PRO Vissefjärda

Gösta Karlman