Debatt

Kvinnor och barn är inga handelsvaror

Debatt ,
Vid surrogatmödraskap bär och föder en kvinna ett barn åt någon annan. Beställarna är ofta välbeställda par och individer i västländer.
Foto:Leif R Jansson/TT
Vid surrogatmödraskap bär och föder en kvinna ett barn åt någon annan. Beställarna är ofta välbeställda par och individer i västländer.

Är det rimligt att rika västerlänningar ska kunna profitera på kvinnor i fattiga länder och deras utsatthet, för att tillfredsställa sin egen längtan efter barn? Är det etiskt acceptabelt att utnyttja en människa som medel för sina egna behov?

Nej, av det skälet har såväl sexköp och barnpornografi förbjudits. Men välbemedlade svenska par och ensamstående kan utan hinder köpa graviditeter av kvinnor utomlands. Svenska myndigheter uppger att ungefär ett barn i veckan kommer till Sverige genom den växande surrogatturismen. Detta är en ny form av handel med kvinnor och barn.

Den står också i strid med Barnkonventionen, som hävdar barnets rätt till sitt ursprung och rätten att fostras och växa upp med sina föräldrar. Vi vet att fostret redan tidigt i moderlivet uppfattar och påverkas av både inre och yttre ljudmiljöer hos modern, såväl som hennes känslor och psykiska tillstånd. Vad händer med barnet om det direkt efter förlossningen rycks bort från allt välbekant?

Vid surrogatmödraskap blir en kvinna gravid, bär och föder ett barn åt någon annan, för att sedan lämna det ifrån sig. Kvinnan avtalar bort vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen. Hennes livsföring under graviditeten ligger ofta under klinikers och beställares kontroll. Beställarna är ofta välbeställda par och individer i västländer, medan surrogatmödrarna är kvinnor i Asien, Östeuropa, Latinamerika och USA.

Flera larmrapporter har kommit om babyfabriker, surrogatmödrar som exploaterats och barn som övergetts. Medicinska och psykologiska skaderisker är väldokumenterade. Risken för att kvinnor utnyttjas är omöjlig att blunda för.

I flera länder är handeln med graviditeter förbjuden. Tidigare destinationer, som Thailand och Indien, har börjat införa förbud mot internationella surrogatarrangemang för att skydda kvinnorna. I två EU-resolutioner slås surrogatmödraskap fast som en form av handel med kvinnors reproduktiva organ och bör förbjudas. Även till FN har liknande förslag förts fram.

En svensk statlig utredning har fastslagit att det inte heller bör vara tillåtet med surrogatmödraskap i Sverige. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför landets gränser. Utredningen efterfrågar även informationsinsatser för att motverka att svenskar åker utomlands för surrogatarrangemang. Svenskar som funderar över att beställa barn på detta sätt måste få kännedom om den industri som ligger bakom och vilka risker som finns för mamman och barnet.

Vi är stolta över att Kristdemokraterna i riksdagen, i likhet med den svenska kvinnorörelsen, redan 2012 tog ställning mot surrogatmödraskap och handeln med kvinnors reproduktion. Vi välkomnar att regeringen häromdagen gjorde ett liknande ställningstagande. Det är nu vår förhoppning att även en majoritet i riksdagen gör detsamma.

Gudrun Brunegård, Ordförande KDK Kalmar län

Maud Ärlebrant, Vice ordförande KDK Kalmar län

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.