Debatt

Kyrkoherdar får visst säga precis vad de vill

Debatt Artikeln publicerades

Jag läser i tidningen att Dag Sandahl är uppbragt – tillåt mig att försöka mildra upprördheten.

Dag Sandahl skriver om det han kallar den ”lokala cirkulärskrivelsen” inför pingstdagen, då den nya kyrkohandboken ska tas i bruk i Svenska kyrkans församlingar.  Det han syftar på är något så enkelt som ett utkast till pressmeddelande som det – i motsats till vad Sandahl låter påskina – står kommunikatörer (och kanske präster) fritt att använda, anpassa eller förkasta.

De flesta kommunikatörer i Svenska kyrkans församlingar jobbar helt ensamma, och många församlingar har ingen kommunikatör alls. Kollegorna har fullt upp att hinna med alla arbetsuppgifter och uppskattar när vi på nationell nivå kan hjälpa till med olika former av utkast. Det gör vi ibland i frågor som berör hela Svenska kyrkan. Det är en del av vårt uppdrag att stödja stift och församlingar.

Den omstridda kyrkohandboken börjar användas på pingstdagen.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
Den omstridda kyrkohandboken börjar användas på pingstdagen.

Denna gång handlar det alltså om att den nya kyrkohandboken ska tas i bruk på pingstdagen. Det sker ju i alla våra församlingar. Därför erbjuder vi ett lokalt anpassningsbart pressmeddelandeunderlag, och det finns inget som helst tvingande i det. Det har heller inte påtvingats någon från nationell nivå – den som ville ha underlaget fick aktivt höra av sig för att få det. (Däremot valde Växjö stifts kommunikatörer att skicka ut det till kyrkoherdar och kommunikatörer i stiftet – som en hjälp i kommunikationsarbetet.)

Det finns alltså inget fog för Dag Sandahls slutsats att kyrkoherdar ”inte ska tilltros att säga något eget om den nya kyrkohandboken och vi luras av detta". Kyrkoherdar och andra församlingsföreträdare ska naturligtvis säga precis det de själva vill säga.

Dag Sandahl hävdar också att det hela är ”väl regisserat” och ”ska se tillrättalagt trevligt” ut och belägger det med att vi i samma pressmeddelande erbjuder pressbilder från högmässan i Uppsala domkyrka. Att erbjuda officiella pressbilder är självklart vid tillfällen som dessa – men även här står det den lokala församlingen fullkomligt fritt att erbjuda egna bilder.

Jag hoppas att Dag Sandahl kan känna sig något lugnare av dessa upplysningar.

Ewa Almqvist

Pressekreterare på kyrkokansliet i Uppsala