Debatt

Länets vård fungerar bättre än övriga landets

Debatt ,
Foto:Ulrika Bergström

Dagligen kan man läsa om sjuksköterskebristen, att det saknas sängplatser och att köerna är långa.

Särskilt från Stockholms län landsting får vi återkommande exempel på hur vården inte fungerar. Förlossningsvården upplevs som otrygg, privatiseringen har drivits fram på tvärs mot patientintresset och många vårdanställda vittnar om att de går på knäna.

Utan tvekan har hälso- och sjukvården stora uppgifter att ta itu med. Inte minst när det gäller att rekrytera en ny generation till vårdyrkena, att flytta vården närmare patienterna och bättre utnyttja kraften i digitaliseringen. Men att påstå att hela sjukvården i hela Sverige befinner sig i kris är en överdrift. Stora delar av hälso- och sjukvården fungerar utomordentligt bra.

Vården i Kalmar län har sedan många år haft korta väntetider och nöjda patienter. Vårt landsting är ett av de landsting i Sverige som har lägst antal överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. I snart tretton år har ekonomin gått med överskott och länets tre sjukhus har renoverats för flera miljarder kronor de senaste åren. Att det i vårt landsting finns brister och sådant som behöver bli bättre är självklart. En sådan utmaning är uppgiften att lyckas rekrytera fler sjuksköterskor, en annan är att förbättra tillgängligheten till hörselvården där vårdköerna idag är på tok för långa.

Vi menar att vården inte förtjänar att beskrivas med nattsvarta krigsrubriker men heller inte med förskönande ord. Den offentliga bilden av hälso- och sjukvården behöver nyanseras och bättre bygga på fakta.

Hur bra vården fungerar beror på många saker, inte minst på vilken landsände man bor i. Det visar Socialstyrelsens nationella jämförelser och den nationella patientenkäten. Landets bästa sjukhus och primärvård finns faktiskt i vårt län. Vårt landsting utmärker sig ständigt positivt tillsammans med våra grannlandsting. Att vårdens kvalitet varierar geografiskt är förstås ett problem. Samtliga invånare har rätt till en jämlik vård oavsett var man bor. Men som landstingspolitiker från Kalmar vill vi framhålla fem positiva exempel som visar att vården är på rätt väg i vår del av landet.

1. Den ansedda tidningen Dagens Medicin har utsett Länssjukhuset i Kalmar till fjärdeplatsen i kategorin Sveriges bästa mellanstora sjukhus. Sjukhuset har gjort stora framsteg de senaste åren. Utan sjukhusets engagerade medarbetade hade det aldrig gått.

2. Vården för barn som är för tidigt födda förbättras genom en större planerad om- och tillbyggnad. Vården för äldre utvecklas genom nya arbetssätt på den geriatriska mottagningen, med en ny äldrevårdsenhet för de mest sköra äldre och ett mobilt geriatriskt team. Satsningarna på att förbättra cancervården sker genom bland annat införandet med standardiserade vårdförlopp och flera nyanställningar.

3. Nu är det snart dags för att ta första spadtaget för byggandet av nya lokaler för specialistpsykiatri vilket ger en hälsosammare arbetsplats och öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete.

4. Länssjukhuset ska bli platsen för den nya läkarutbildningen. Det kommer att påverka sjukhuset mer än man kanske kan tro, inte minst när det gäller kompetensutvecklingen bland alla medarbetarna. År 2021 är verksamheten fullt utbyggd med 100-120 läkarstuderande i Kalmar årligen.

5. Landstinget arbetar hårt för att bli oberoende av hyrbolag och istället anställa egna medarbetare. Som ett av tre landsting i landet har vårt landsting lyckats bryta trenden och sänka hyrkostnaderna med 20 procent.

Allt detta och mycket därtill är positivt. Visst finns det utmaningar men utvecklingen är överlag positiv. Detta är viktigt att påminnas om i en situation då allmänheten översköljs av negativa nyheter om svensk hälso- och sjukvård.

Socialdemokratiska ledamöter i landstingsfullmäktige från Kalmar kommun

Jonas Hellberg

Maria Hammarström

Anna Soltorp

Olle Hjertqvist

Kerstin Arvidsson