Debatt

Låt personalen ”starta eget” inom vården

Debatt ,

Inom primärvården saknas ett 40-tal läkare och sjuksköterskebristen har nu medfört att vårdplatser stängts och verksamheter slås ihop för att klara bemanningen.

Att svensk sjukvård har bemanningsproblem är ingen nyhet. Inte heller att landstinget i Kalmar län har stora problem med att rekrytera personal till ett flertal verksamheter. Det krävs många olika åtgärder för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Lön och arbetstider är två faktorer som är oerhört viktiga för personalen. Ofta nämns också möjligheterna att påverka arbetsplatsen och arbetssituationen som ett förbättringsområde. Därför skulle vi moderater vilja pröva om personalen själva skulle kunna driva vissa verksamheter som intraprenader. En intraprenad är inte ett privat företag utan man arbetar under något som skulle kunna kallas företagsliknande former, men fortfarande inom landstingets verksamhet. Verksamheten får eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka arbetet och målsättningar.

Intraprenader finns som driftsform i flera kommuner och i enstaka landsting. Förutom att personalen trivs bättre och får mycket större inflytande, så ser man också att man ökar kvaliteten, tillgängligheten och ekonomin. När vi moderater varit ute i verksamheterna och pratat med personal har vi fångat upp en vilja och drivkraft att få jobba mer självständigt. Med intraprenader får personalen stort inflytande över sin arbetsplats. Det gagnar också patienterna, då en erfarenhet av intraprenader är att det är lättare att rekrytera personal och ha en fast bemanning, vilket innebär att patienterna får en trygg och fast vårdkontakt. Landstinget skulle också kunna reducera hyrläkarkostnaderna och kunna satsa på den egna personalen istället.

En trygg och säker vård börjar med medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats och har stora möjligheter att påverka sin situation. Det ska vi moderater fortsätta verka för.

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd

Landstinget i Kalmar län