Debatt

M och KD aldrig trovärdiga när de alltid vill sänka skatten

Sjukvårdspolitik Artikeln publicerades
Ett viktigt steg var när socialminister Lena Hallengren (S) nyligen presenterade en stor satsning på 9,4 miljarder kronor för en mer tillgänglig vård, anser artikelförfattarna.
Foto: LARS SCHRÖDER/TT
Ett viktigt steg var när socialminister Lena Hallengren (S) nyligen presenterade en stor satsning på 9,4 miljarder kronor för en mer tillgänglig vård, anser artikelförfattarna.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer i våra ögon aldrig att bli trovärdiga i sin sjukvårdspolitik så länge de alltid prioriterar stora skattesänkningar istället för nödvändiga investeringar i välfärden.

I den budget som M och KD fick igenom med stöd av SD i riksdagen gynnades dessutom höginkomsttagarna betydligt mer än låginkomsttagarna. Det nya jobbskatteavdraget innebar också att skatteorättvisan mellan pensionärer och löntagare ökade ytterligare.

I vår tidigare debattartikel beskrev vi hur omfattande behovet är av ökade statliga resurser till bland annat sjukvården framöver. Finansieringsgapet uppgår till cirka 90 miljarder kronor år 2026 inom välfärdssektorn. Ska vi alltså klara kvaliteten och tillgängligheten måste sjukvården prioriteras - patienterna och vårdens medarbetare måste väga tyngre än fortsatta skattesänkningar.

Utmaningen är förstås större än att enbart handla om resurser. Sjukvården behöver också till exempel digitaliseras i högre utsträckning, arbetsmiljön förbättras för medarbetarna och arbetet organiseras och styras på ett effektivare sätt som frigör mer tid för kärnuppdraget. Men finansieringen är viktig och prioriterar inte staten rätt riskeras sjukvårdens kvalitet att försämras och många människor få en ökad otrygghet.

Ett viktigt steg var därför när socialminister Lena Hallengren (S) nyligen presenterade en stor satsning på 9,4 miljarder kronor för en mer tillgänglig vård. Satsningen ger oss i regionerna förbättrade möjligheter att ge patienterna närmare vård i tid, att korta vårdköerna, motverka ökad psykisk hälsa samt korta väntetiderna i cancervården. En stor del av satsningen var också riktad till vårdens medarbetare.

Vi socialdemokrater menar att sjukvården är grundläggande för ett starkt svenskt samhälle. När du är som svagast ska du kunna veta att vårt samhälle är som starkast. Vi kommer därför fortsätta att möta utmaningarna i svensk sjukvård i bygget av ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige och Kalmar län.

Anders Henriksson (S)

Yvonne Hagberg (S)

Peter Wretlund (S)

Angelica Katsanidou (S)

Regionråd i Kalmar län