Debatt

M och KD måste upp till bevis i höstens budgetarbete

Regionens ekonomi Artikeln publicerades
Oskarshamns sjukhus har återigen utnämnts till bästa sjukhus i sin klass, påpekar skribenten.
Foto: Jimmy Larsson
Oskarshamns sjukhus har återigen utnämnts till bästa sjukhus i sin klass, påpekar skribenten.

Replik på inlägg i Östra Småland Nyheterna 20190710.

Det finns ingen hejd på hur många adjektiv M och KD:s regionråd staplar på varandra för att berätta hur dåligt skött Region Kalmar län är. Men vad är sant och vad är bara ett politiskt spel för att svartmåla regionen och plocka egna politiska poänger?

Sant är att regionen nu efter över tio år med ekonomiska överskott har ett underskott. Ekonomin är en utmaning som förvaltningarna arbetar intensivt med. Redan nu visar  ansträngningarna resultat. Den senaste delårsrapporten pekar på minus 60 miljoner kronor, vilket är en förbättring mot prognosen efter mars månad med 68 miljoner. Även framåt måste förvaltningarna bland annat minska bolagsbemanningen, se över schemaläggning och öka fokus på läkemedelsförskrivningen för att nå ett nollresultat. En ekonomi i balans är nödvändig för att vi långsiktigt ska klara investeringarna och trygga en god hälsa- och sjukvård i framtiden.

Men är ekonomin i grunden dåligt skött? Svaret är tveklöst nej. Regionen har i jämförelse med andra regioner en mycket effektivt skött verksamhet. Tittar man på kvaliteten kontra kostnaden tillhör vi bland de bästa sjukvårdshuvudmännen i landet. För en lägre kostnad än andra regioner tillhandahåller vi en bättre vård till våra patienter. Varför säger oppositionen aldrig något om detta? Är inte detta något att vara stolt över? Ytterst är detta resultatet av medarbetarnas stora engagemang och goda arbete i vardagen.

I den redan nämnda delårsrapporten redovisades även resultatet från andra verksamheter i regionen:

• Oskarshamns sjukhus har återigen utnämnts till bästa sjukhus i sin klass.

• Andelen trycksår är de lägsta i landet.

• Förtroendet för vården i Kalmar län återigen är bland det högsta i landet.

• Nöjdheten ökar kraftigt bland resenärerna  i länets kollektivtrafik enligt kollektivtrafikbarometern.

Det här är fakta, inte ”solskenshistorier” eller några särskilt övertygande bevis på ”vanskötsel”. Vi förstår att oppositionen väljer att lyfta fram bekymren. Det är oppositionens roll. Men ska man bli tagen på allvar krävs det att man också är seriös och visar trovärdighet. Politik är framför allt inte att göra utspel eller att skriva många interpellationer och insändare. Politik handlar ytterst om seriöst arbete, att visa handlingskraft, att ha ledarskap och att visa på resultat som ovanstående.

Efter sommaren börjar budgetarbetet på allvar i regionen. Vår förhoppning är att oppositionen då kommer att bidra i den processen konstruktivt. Hittills har oppositionens bidrag framför allt handlat om att föreslå nya utgifter eller säga nej. Men ska regionen kunna utvecklas och styras krävas det noggranna prioriteringar och mod att välja rätt och att kunna välja bort. Upp till bevis!

Anders Henriksson (S)

Regionstyrelsens ordförande