Debatt

Märkliga argument om rökning

Debatt Artikeln publicerades

Svar på inlägget om e-cigaretter av Claude Guiron och Christian Angell, Philip Morris.

Att prata om mer och mindre skadliga ångor av nikotin – ett ämne som enligt all vetenskap är både beroendeframkallande och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och andra dödliga sjukdomar – är ett märkligt argument. För de som vill sluta röka finns effektiva medel och metoder som har stöd i oberoende forskning. Låter vi istället tobaksindustrin få som den vill är det inte bara rökarna som förlorar. De största förlorarna är dem som är mest sårbara: Ungdomarna, som tobaksindustrin hela tiden vill mata med nya inkörsportar till rökning.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet