Debatt

Medelmåttighet nog för den som vill vara bäst?

Debatt ,
Vart är förskolan i Kalmar egentligen på väg? Lärarförbundets Jeanette Wahlgren ställer frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S).
Foto:Hasse Holmberg/TT
Vart är förskolan i Kalmar egentligen på väg? Lärarförbundets Jeanette Wahlgren ställer frågor till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S).

Svar på inlägget av Lasse Johansson (S).

På förskolor i Kalmar kommun bedrivs en ytterst god verksamhet, där barn får de utmaningar som förskolans läroplan ger dem rätt till. På dessa förskolor finns medlemmar i Lärarförbundet som varje dag går till sin arbetsplats för att utföra det arbete som deras profession kräver. Kalmar kommun har bra förskolor med högt utbildad och kompetent personal, i det är vi överens med barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S).

Men för att dessa kompetenta medarbetare ska kunna utföra det arbete som skollag, läroplan och andra styrdokument kräver av dem behövs rätt förutsättningar. Dessa förutsättningar känns i den uppkomna debatten inte helt självklara. Detta leder till personal som känner sig otillräcklig och orolig. I den uppkomna debatten finns flera frågor att ställa.

De svar Lasse Johansson ger är att man tyvärr får räkna med ett mellanår när stora investeringar ska göras.

Vår fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande är om detta argument är något som går att använda sig av vid en revision av förskolor genomförd av Skolverket. Är det rimligt att skollag och läroplan inte följs för att Kalmar kommun har ett ”mellanår”?

Lasse Johansson säger också att ”snittet” i Kalmar kommuns förskolor är 5,2 barn per vuxen precis som snittet i riket. Det man kan fundera över är Kalmar kommuns mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vad behöver Kalmar kommun göra för att nå detta mål? Räcker det med att vara medelmåttig i sin roll som arbetsgivare eller krävs det mer av en kommun med detta mål? Dessutom vet vi med säkerhet att det finns förskolor med ett betydligt högre ”snitt” än det Lasse Johansson anger och hur ser arbetsbelastningen ut på dessa förskolor? Lärarförbundet vet men frågan är om de styrande i Kalmar kommun kommit för långt ifrån verkligheten?

Jeanette Wahlgren

Ordförande

Lärarförbundet Kalmar