Debatt

Miljöpartiets plan för att rädda klimatet

Debatt ,

Vi behöver agera nu för klimatet. Det finns lösningar, och möjligheterna är stora att genomföra en klimatomställning som både räddar klimatet och skapar ett mer rättvist, hälsosamt och mänskligt samhälle.

Men om vi inte agerar snabbt nog så missar vi målen i Parisavtalet och står inför ett klimathot mot den mänskliga civilisationen så som vi känner den. De fattigaste i världen drabbas hårdast, men hela världen påverkas. Förra årets förödande orkaner och skogsbränder i USA och Europa visar att ingen kan komma undan klimatförändringarnas konsekvenser.

Den samlade vetenskapen visar att vi måste ställa om till en fossilfri ekonomi nu - inte sen. Det är vi politiker som har uppgiften att lägga fram och genomföra förslagen som leder oss dit. Därför presenterar Miljöpartiet nu en klimatfärdplan som samlar totalt 142 åtgärder för att nå klimatmålen och fortsätta ta internationellt ledarskap.

Ut med det fossila från tanken. Vi vill att fossila bränslen för fordon i Sverige ska vara ersatta av fossilfria drivmedel och el 2030. Förutom att de drivmedel som används ska vara förnybara, behöver persontrafik och godstransporter flyttas från flyg och väg till järnväg, kollektivtrafik och cykel. För att lyckas behövs satsningar i hela Sverige för att ingen ska lämnas beroende av gamla fossila lösningar. Bilar som idag körs på bensin eller fossil diesel ska kunna köras på motsvarande förnybara bränslen.

Åtgärder för mer hållbar mat. Vi bör bland annat införa ett förbud för större aktörer som regelbundet hanterar stora mängder livsmedel att slänga mat som är ätbar, kräva att offentliga aktörer som kommuner serverar mer klimatsmart mat och göra det obligatoriskt för kommuner att samla in matavfall.

Minska konsumtionens påverkan. Inför pantsystem för flera varor, i första hand på fler sorters dryckesförpackningar och ställ tuffare krav på hållbarheten på de produkter som sätts på marknaden. Miljöpartiet vill också införa ett nytt avdrag som gör det billigare och enklare att hyra, reparera och dela saker så vi minskar vår konsumtion.

Klimatförändringarna sker nu. De senaste åren har varit de varmaste uppmätta någonsin och väderkatastroferna avlöser varandra. I Kalmar län har vattenbristen varit ett problem. Trots det går borgerliga partier till val på att motarbeta i stort sett alla klimatåtgärder som vi presenterat, exempelvis flygskatt, vägslitageavgift, miljözoner och höghastighetståg. Faktum är att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna alla vill kapa bort mellan var tredje och var fjärde krona ur statens miljö- och klimatinvesteringar. Det kan jämföras med att Trump kapat bort nästan var tredje krona från USA:s miljömyndighet.

Men det håller inte att bara säga nej och kämpa emot den utveckling och förnyelse vi behöver. 2018 års val blir ett viktigt framtidsval, det kommer att vara avgörande för våra egna barns och framtida generationers möjligheter. Vi behöver agera nu. Klimatet kan inte vänta.

Isabella Lövin (MP), språkrör

Stina Bergström (MP), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Gunnar Westling, (MP), klimatambassadör, Kalmar län, norra delen

Martin Arvidsson, (MP), klimatambassadör, Kalmar län, södra delen