Debatt

Minusutsläpp och stöd till solceller

Debatt Artikeln publicerades

Klimatförändringarna händer här och nu. Fabriker, fordon och kraftverk har pumpat ut koldioxid i atmosfären i århundraden och därför räcker det inte längre med att enbart minska utsläppen – vi måste även använda ny teknik som kan ta bort utsläpp från atmosfären.

Den budget som Centerpartiet tillsammans med regeringen arbetat fram är full med klimatsatsningar, präglat på Centerpartiets politik. Ett typexempel är satsningen på minusutsläpp. Det handlar om att börja plocka bort koldioxid ur atmosfären, en åtgärd som FN:s klimatpanel lyfter fram som nödvändig i sin senaste rapport. Nu blir det satsningar runt om i Sverige på pappersbruk, kraftvärmeanläggningar och andra platser där det används mycket bioenergi.

Det har också varit viktigt för oss att fylla på statsstödet till solceller, så att vi kan använda denna förnybara energikälla som vi har så gott om i östra Småland och på Öland. Vi ser en bransch som börjat ta fart, men som med M/KD-budgeten, som med stöd av SD, trixades genom riksdagen i höstas – tvingats till tvärstopp. I M/KD-budgeten slaktades solcellstödet. Med en kontrollerad utfasning av stöd och i förlängningen en övergång till avdragssystem likt rot/rut för installation av solceller och motsvarande kan osäkerhet och köer slopas och mer solenergi byggas ut.

Nu återställs också möjligheten att söka stöd för att sätta upp laddbox hemma för den som skaffar elbil. Elbilen fungerar inte som bensinbilen. Du laddar ytterst sällan på ”macken”. 85–90 procent av laddningen sker i hemmet eller på arbetsplatsen då bilen står still. Då är det viktigt, inte minst av elsäkerhetsskäl att ha en ordentlig utrustning. Att återinföra det stödet är viktigt för att få ut fler elbilar på gatorna, det är bra både av klimatskäl och hälsoskäl då elbilar minskar partikelutsläppen avsevärt.

Centerpartiet kommer fortsätta ta fajten för utrullningen av ny, klimatsmart teknik som är möjlig att nyttja i hela landet, som minskar utsläppen och ökar tillväxten. Sverige är en liten del av den globala ekonomin men kan vara det föredöme andra länder vill kopiera. Det är så vi bäst minskar utsläppen på global nivå. Den här budgeten var en försmak och vår prioritering inför kommande EU-val och höstbudget är tydlig, den gröna omställningen är vital. Både för utsläppens skull, men också för jobb och företagande i hela landet.

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot Kalmar län och v ordförande i riksdagens trafikutskott

Erik Ciardi (C), kandidat i Europaparlamentsvalet