Debatt

Mönsterås kommun straffar sina hyresgäster

Debatt ,

Nyligen har det avslöjats att den politiska majoriteten i Mönsterås kommun vill fördubbla den så kallade borgensavgiften.

Det innebär i praktiken en straffbeskattning av de hyresgäster som bor hos Mönsterås Bostäder. Precis som Hyresgästföreningen tycker vi i Vänsterpartiet att det är djupt orättvist!

Varför vill den politiska majoriteten i Mönsterås kommun straffa Mönsterås Bostäders hyresgäster för att kommunens ekonomi är dålig? Och varför försöker man undvika att låta kommunfullmäktige debattera och besluta i frågan i demokratisk ordning? Det är frågor vi, och säkert alla drabbade hyresgäster också, skulle vilja ha svar på.

Hyresgästföreningen är tydlig med att höjningen av borgensavgiften är omotiverad (och de får stöd av bostadsbolagets VD) och har tagit strid för att få bort denna straffbeskattning. Vi i Vänsterpartiet stödjer självklart Hyresgästföreningen och hyresgästerna i denna kamp.

Irene Fleetwood

Ordförande Vänsterpartiet Mönsterås