Debatt

Nej, ett förbud att tigga skyddar inte tiggarna

Debatt Artikeln publicerades

“En lögn upprepad tillräckligt många gånger blir en sanning”.

Tiggeriförbud gör inte tiggarnas situation bättre.
Foto: Björn Lindgren/TT
Tiggeriförbud gör inte tiggarnas situation bättre.

Utan att göra några som helst kopplingar så tillskrivs denna mening Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. Samma tillvägagångssätt avspeglar sig hos en del skribenter om våra romska tiggare. Nu har även SD i Kalmar anslutit till skaran som kräver tiggeribegränsningar efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

De börjar med ett påstående: ”de senaste årens kraftiga ökning av tiggeri… ”. Detta är fel! Enligt polisen är siffran statisk och i Kalmar klart sjunkande.

Så lite krokodiltårar (uttryck för hycklad sorg) för ovärdigt lidande tiggare. Därefter kommer några siffror från Claes Ling-Vannerus, samordnare för utsatta EU-medborgare, som han fått en hel del kritik för och dessutom är helt felaktiga. ”Lägsta nivån på a-kassa i Rumänien ligger på runt 4 000 kronor, dessutom kan familjer få barnbidrag, det finns också socialbidrag”.

När man räknar på rumänsk minimilön är a-kassan 843 kronor per månad i max sex månader. För att få ut det krävs samhällstjänst på 170 timmar per månad. Ett barnbidrag var 2014 10 euro per månad (första barnet, plus 20 procent vid fler barn). Socialbidrag (enligt Rumäniens ambassad) ligger på 318 kronor per månad. Prisnivån i Rumänien ligger på cirka 50 procent av Sveriges.

Dags för lite egna uppgifter. ”Ungefär 78 procent av romerna lever på en tillfällig inkomst under den nationella fattigdomsgränsen.” Hur många av dem tror läsaren har råd att betala en a-kasseavgift? ”84 procent av romska hushåll rapporterar brist på vatten, el och avlopp. Utsattheten visar sig också i att mödradödligheten är 15 gånger högre bland romska än andra rumänska kvinnor, och att romer i genomsnitt lever 16 år kortare än andra rumäner.” Hemska siffror! ”EU:s FRA-rapport säger att 32 procent av de romska barnen i Rumänien regelbundet somnar hungriga.” ”Enligt EU-kommissionens rapport i februari är risken för en rom att leva i fattigdom tre gånger högre än för den rumänska befolkningen i stort.”

Att romer är lata har nog alla hört, men det är snarare en effekt av den diskriminering, försummelse och isolering som det romska folket utsätts för. FN-rapporten från 2016 belägger detta.

Under EU:s budgetperiod 2007–2014 anslogs 32 miljarder kronor till Rumäniens fattigdomsbekämpning. 6,5 användes! För åren 2014–2020 avsattes 45 miljarder kronor. Utnyttjandegraden var 2015 låga 47 procent! Hur mycket av dessa pengar som kommer fram till organisationer som arbetar med romer går inte säkert att fastställa. Anledningen till att så lite pengar söktes tycks vara politisk ovilja samt brist på resurser hos de myndigheter och organisationer som arbetar med romers rättigheter – de måste själva finansiera fem procent samt lägga ut för hela projekten.

EU-parlamentarikern Soraya Posts (FI, och rom) ord om att ett förbud inte skulle skydda dem som tigger, utan snarare förvärra deras situation genom att frånta dem deras bästa eller enda möjlighet till inkomst, väger i min värld tyngre än SD Kalmars, inlaga. Nu lär jag inte omvända någon medlem i SD, men jag hoppas att övriga i kommunfullmäktige tar sig en rejäl funderare innan de accepterar de motioner och medborgarförslaget som ska upp till behandling.

Kåre Eriksson (V)