Debatt

Nikotin är skadligt hur man än får i sig det

Rökning Artikeln publicerades
De långsiktiga effekterna av att röka e-cigaretter som ”okända”, påpekar artikelförfattarna.
Foto: Erik Nylander/TT
De långsiktiga effekterna av att röka e-cigaretter som ”okända”, påpekar artikelförfattarna.

Företrädare för tobaksindustrin, Claude Guiron och Christian Angell från Philip Morris, skriver (10 juni i Östra Småland/Nyheterna att e-cigaretter är mindre skadligt än att röka vanliga cigaretter. De menar att det främst är cigarettröken som är skadlig.

Nikotin är ett ämne som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ-2, fosterskador och psykiska sjukdomar. Detta alldeles oavsett hur man får i sig det. Dessutom bildas en ånga som utöver nikotinet också innehåller de cancerframkallande ämnena formal- och acetaldehyd samt flera metaller som irriterar luftvägarna. Att prata om mer och mindre skadliga nikotinångor är därför ett märkligt argument.

Philip Morris hävdar att skadliga ämnen i ångan har reducerats med 95 procent i e-cigaretter jämfört med vanliga cigaretter. Den här siffran återfinns framför allt i studier gjorda av tobaksindustrin. Oberoende forskargrupper har inte visat på en så kraftig minskning av skadliga ämnen.

Tvärtom sammanfattar den europeiska lungorganisationen, European Respiratory Society, de långsiktiga effekterna av att röka e-cigaretter som ”okända”. Det finns enligt dem därmed inga bevis för att e-cigaretter skulle vara bättre än tobak på lång sikt.

För människor som vill sluta röka finns effektiva metoder som har stöd i oberoende forskning, medan mycket tyder på att e-cigaretter är motsatsen – en inkörsport till rökning. Men om tobaksindustrin får sin vilja igenom är det inte bara dagens rökare som förlorar. De största förlorarna är de som ännu inte har börjat röka, nämligen våra ungdomar.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson

Ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Linnea Hedman

Docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet