Debatt

Njurförbundet arbetar för alla njursjuka

Sjukvård Artikeln publicerades
Insändaren diskuterar Njurförbundets arbete.
Foto: JACK MIKRUT
Insändaren diskuterar Njurförbundets arbete.

Njurförbundet arbetar enbart med dialys och transplantation och inte med upplysning och forskning om njursjukdomar skriver Egon och Solveig Andersson i en debattartikel.

Jag känner inte igen den bilden. Njurförbundet arbetar utifrån det uppdrag som medlemmarna har beslutat om. Det är helt riktigt att dialys och transplantation har högt fokus i förbundets verksamhet. Dialyserande lever under utsatta förhållanden och har begränsade möjligheter till ett liv med full delaktighet.

För att njursjuka ska kunna transplanteras krävs organdonation och det är en fråga med hög prioritet och i den frågan har Njurförbundet uppnått många viktiga framsteg. Det märks inte minst på det ökade antalet organdonationer och njurtransplantationer i Sverige under senare år.

En dryg halv miljon i Sverige beräknas ha en kronisk njursjukdom. Vi vill förändra så att fler får sin njursjukdom upptäckt i tid. Både på nationell nivå och via regionföreningarna bedrivs ständigt information om betydelsen av tidig upptäckt genom bland annat blodtryckskontroll så att behandling kan sättas in i tid och bromsa progressen. Målet är att färre ska behöva njurersättande behandling.

Njurdagboken på Njurförbundets hemsida består till stor del av information om hur njurfunktionen ska kunna bibehållas längre.

Forskning om njursjukdomar har hög prioritet och genom Njurfonden, som initierats av Njurförbundet, stöds njurforskningen med 3–4 miljoner varje år. Men det behövs mycket mer och det arbetar vi intensivt för. Se mer på njurfonden.se.

I Njurförbundets Idéprogram och verksamhetsplan som ligger på hemsidan finns alla de områden beskrivna i detalj som skribenterna saknar. Vi som företräder Njurförbundet beklagar om Egon och Solveig Andersson inte har fått en korrekt information om Njurförbundets verksamhet för njursjuka i Sverige.

Håkan Hedman

Förbundsordförande Njurförbundet