Debatt

Om något verkar vara för bra för att vara sant...

Debatt ,

Replik på Lars-Erik Andervads inlägg.

Lars-Erik Andervad ges ett stort utrymme att svara på min replik angående klimatförändringar men trots det undviker han att kommentera de positiva effekter som ett något varmare klimat innebär. Det Andervad inte vill förstå är tydligen att jag debatterar ur först och främst ett lokalt perspektiv då jag är kommunpolitiker i Kalmar. Det jag vill säga med mina debattinlägg är att kommunerna i Kalmar län är inte utsatta för något klimathot. Lite varmare klimat kommer inte vara något negativt utan snarare positivt men inte heller lite mer nederbörd kommer påverka oss särskilt negativt. Däremot finns det en hel rad positiva effekter som kommer med dessa förändringar, om de nu överhuvudtaget inträffar. Därför finns det ingen anledning att rusa iväg och börja bygga vallar mot Kalmarsund eller liknande projekt.

Uppenbarligen är Andervad lika dålig på att läsa diagram som han är på att läsa tekniska tabeller när han påstår att mitt diagram skulle överensstämma med IPCC:s beräkningar. Enligt verkliga mätdata syns ingen ökning av havsnivån i Karlskrona under det senaste århundradet, tvärtemot IPCC:s beräkningar men det är ju skillnad på fakta och beräkningar.

Jag påtalade i min tidigare replik att Andervad angett fel siffror angående framtida havsnivåer i Oskarshamn men Andervad tog inte till sig detta utan fortsätter hävda att hans siffror stämmer. Det vill säga att havsnivån skall stiga 24 cm till år 2050 och 59 cm till år 2100. Uppenbarligen är han så fullständigt förblindad av sin klimatalarmism att han inte klarar av att tolka siffrorna från SMHI:s rapport Klimatologi nr 48, 2017 – Framtida havsnivåer i Sverige. Så nu får jag förklara det för Lars-Erik Andervad och hur han skall läsa tabell 5 i rapporten.

I tabellen framgår det att medelvattenståndet enligt RCP8.5 beräknas till 24 cm år 2050 och 59 cm år 2100. Det Lars-Erik Andervad fullständigt missat är att medelvattenståndet under 1986-2006 varit 14 cm. Det innebär att ökningen i medelvattenstånd 2050 beräknas genom 24-14= 10 cm och för 2100 blir det 59–14=45 cm. Det innebär att enligt IPCC värsta/sämsta scenario kommer medelvattenståndet öka med 10 cm fram till 2050. Det vore klädsamt om Andervad nu bekräftar att han läst tabellen felaktigt. Dessutom är sannolikheten för denna utveckling med andra ord väldigt, väldigt liten eftersom det är IPCC:s värsta scenario. Något som Lars-Erik Andervad själv erkänner när han skriver följande. ”Sannolikheten att ovanstående skräckscenario ska inträffa är inte stor men man kan inte bortse från att det kan inträffa”. Nu ser jag förstås inte en ökad havsnivå med 10 cm i Oskarshamn som något skräckscenario.

Sedan fortsätter Lars-Erik Andervad med rena felaktigheter när han påstår att medeltemperaturen denna vinter varit 20 grader varmare än normalt i Arktis. Sanningen är att det under några dagar varit 20 grader varmare än normalt enligt DMI, den danska motsvarigheten till SMHI men det är det som kallas för väder i dagligt tal. Oavsett om temperaturen är -30 eller 20 grader varmare, det vill säga -10 grader så smälter inte vare sig snö eller is. Att det under 2018 skulle vara 2 miljoner kvadratkilometer mindre havsis än tidigare år finns det i varje fall inga belägg för om man tittar på DMI:s data. Det är ett helt falskt påstående från Lars-Erik Andervad. Att havsis smälter påverkar dessutom inte några havsnivåer.

När sedan Andervad refererar till en artikel i vänsterradikala tidningen ETC så förstår jag vad han hämtar sin information ifrån och sin klimatalarmism. Andervad är ju givetvis fri att måla upp skräckscenarier, som att stora delar av mänskligheten måste flytta till polarområden eftersom betingelserna i andra områden blir omöjliga att leva under.

Jag hoppas att Lars-Erik Andervad lyssnade på Sveriges Radios vetenskapsprogram Klotet tidigare i år där man pratade om inlandsisen på Grönland. Under de senaste 10-12 åren har endast ca 1 promille av inlandsisen smält. Med den avsmältningstakten kommer det ta ca 10 000 år innan hela inlandsisen smält på Grönland. Jag tror att klimatalarmisterna borde vara lite mer realistiska i sin skräckpropaganda. Tyvärr är jag rädd för att väldigt många människor inte själva har förmågan att ifrågasätta alla påståenden som det politiskt korrekta etablissemanget ständigt utsätter medborgarna för. Det finns ett ordspråk som säger att om något verkar vara för bra för att vara sant så är det sällan det. Detsamma gäller för klimatalarmisternas skräckscenarier.

Thoralf Alfsson (SD)