Debatt

Osmakligt att införa avdrag för gåvoskatt

Debatt ,

Gudrun Brunegård fortsätter att räkna som någon läser Bibeln. Hon lyckas till och med få det till att det är Socialdemokraternas fel att vi har en “pensionärsskatt”. Låt mig få påpeka att skillnaden tillkom under åtta år av Alliansstyre.

Notan för dessa fem jobbskatteavdrag ligger totalt på hissnande 795 miljarder kronor. Bara för 2017 var kostnaden 105 miljarder (regeringens prognos). Kristdemokraterna vill dessutom fördubbla jobbskatteavdraget. Man häpnar över detta och över motiveringen; det ska motivera arbetslösa bland annat att söka arbete eller bryta utanförskapet! Jag orkar inte ens kommentera detta spektakel till resonemang. Arbetslöshet och utanförskap är tydligen självvalda tillstånd för en kristdemokrat?

När det gäller pensionärers skattelättnader som kristdemokrater har genomfört biter Gudrun Brunegård fast sig vid pensionärer med enbart garantipension. Lyckligtvis har de flesta något mer, många mycket mer än så. Självklart blir en "månadslön” ett vackert ord, men 600 kronor/månad täcker nog inte så mycket mer än hyreshöjningarna mellan 2006 och 2017. Dessa uppgick under nämnda år till i snitt 12,4 procent enligt SCB (med reservation för att jag läst tabellerna riktigt).

Vi lär dock få leva med jobbskatteavdragen. Alla inser nog att det vore politiskt självmord att ta bort dem. Att till dem införa avdrag för gåvoskatt vore, för mig, märkligt. Sitter inte viljan att hjälpa djupare än till möjligheten att få skattereduktion ger jag inte mycket för den uppriktigheten. Varför ska staten ta en tredjedel av givarens behjärtansvärda insats? Här handlar det om besuttna givare, som har råd. Det är knappast låginkomsttagare som skulle yrka på dessa avdrag. Känns osmakligt för mig.

Men det mest positiva i Gudrun Brunegårds inlägg är dock svaret. Är alltför van vid en tystnad som ibland känns märklig.

Kåre Eriksson (V)