Debatt

På väg mot avgrunden – eller mot ett mirakel?

Debatt Artikeln publicerades
Under fredagen väntas mer massiva protester än någonsin mot hur politiker, stora företag och andra makthavare nonchalerar klimatforskarnas resultat och rekommendationer. Manifestationen äger rum på minst 1.529 orter i 112 länder. Bilden togs i Düsseldorf vid skolungdomarnas fredagsmanifestation för en månad sedan.
Foto: Peter Zschunke/TT
Under fredagen väntas mer massiva protester än någonsin mot hur politiker, stora företag och andra makthavare nonchalerar klimatforskarnas resultat och rekommendationer. Manifestationen äger rum på minst 1.529 orter i 112 länder. Bilden togs i Düsseldorf vid skolungdomarnas fredagsmanifestation för en månad sedan.

En vackert färgad graf fångade min uppmärksamhet när jag öppnade min facebook för några veckor sedan. Grafens täta information blev snabbt både dramatisk och påträngande.

Om man öppnar den här grafen på ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy (för direktlänk: klicka på de färgmarkerade orden i artikeltexten här nedanför) och sedan för muspekaren över diagrammet får man upp rutor med energikonsumtionen i världen vid olika tidpunkter.
Foto: Grafik från Our World in Data
Om man öppnar den här grafen på ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy (för direktlänk: klicka på de färgmarkerade orden i artikeltexten här nedanför) och sedan för muspekaren över diagrammet får man upp rutor med energikonsumtionen i världen vid olika tidpunkter.

Grafen visar den globala energikonsumtionen uppdelad på olika energikällor från 1800 fram tills idag. Tre stora olikfärgade fält dominerar bilden. Kol och olja förstås! I några dagar trodde jag att det tredje stora lila fältet var kärnkraft. Det är fossil naturgas!

I grafens botten finns en stabil brun rand av traditionell bioenergi. Det gäller bland annat vedeldning och fliseldade kraftvärmeverk. Historiskt utgjorde träkol en stor del. Högt upp efter naturgasfältet kan man se två små framväxande rännilar. Det är vattenkraft och kärnkraft. Och ännu högre upp får de sällskap av tre ännu tunnare rännilar. De är så tunna att de ser ut som ett fält. Teckenförklaringen i kanten av diagrammet berättar att det handlar om vindkraft, solenergi och ”övriga förnyelsebara” (ny teknik – vågenergi, tidvatten, geotermisk energi och moderna raffinerade biobränslen som etanol och biodiesel).

Grafen är obeveklig när det gäller att synliggöra hur totalt beroende världen är av fossil energi.

Från 2012 tom 2017 har världens energikonsumtion vuxit från 146.106 terawattimmar (TWh) till 153.596. En ökning med 7.490 TWh. Nu skulle man kunna tro att denna ökning talar om den snabbt växande förnyelsebara energi som är på allas läppar – sol, vind och ny teknik. När jag förstår att 6.386 TWh, det vill säga 85 procent, av denna ökning gäller gas, olja och kol, det vill säga fossil energi, så blir jag skakad!

2017 producerade alla världens vattenkraftverk 4.059 TWh el! Detta ska jämföras med ökningen av fossil energi på 6.386 TWh mellan 2012 och 2017. Ökningen av fossil energi är under dessa år mer än 150 procent av världens samlade årsproduktion av vattenkraft!!

Sol, vind och ”övrig förnybar” (ny teknik) har stått för 1.097 TWh av ökningen på 7.490 TWh! Om man räknar samman vattenkraft, kärnkraft och traditionell bioenergi (vedeldning, fliseldade kraftvärmeverk) har dess bidrag till den globala energiförsörjningen i princip stått stilla. Den var 17.590 TWh 2017. År 2005 var den 17.763 TWh.

Bioenergi och vattenkraft kan bara öka marginellt. Kärnkraften är starkt ifrågasatt. Solenergi, vindkraft och övrig ny energiteknik är den fossilfria energi som har potential att växa.

Men det är inte lite den ska växa. Ska den ersätta den fossila energin behöver den växa från cirka 2.250 TWh 2017 till 133.000 TWh. Den behöver öka 59 gånger – eller 5.900 procent – för att ersätta den fossila energikonsumtionen för 2017. Med en fortsatt tillväxt talar alla historiska data för att energikonsumtionen dessutom kommer att öka.

Som det ser ut på den politiska och mediala scenen är det svårt att undvika tanken att vi bara kommer att fortsätta att rulla på med det som är enkelt och bekvämt. Och att vi använder de fossila energikällorna tills de tar slut eller blir för dyra. Inte kan vi låta denna fantastiska källa till bekvämlighet ligga kvar i marken. Men en i stort sett enhällig internationell forskning säger att vi då samtidigt i snabb takt försämrar de globala livsbetingelserna på grund av de ökande halterna av växthusgaser som detta obevekligt för med sig.

En ”ordnad reträtt” är ett militärt uttryck för ett klokt agerande när motståndaren är för stark. Som jag tolkar grafens obevekliga fält och siffror har vi som lokalt och globalt samhälle att välja mellan just en ”ordnad reträtt” eller en oförutsägbar kaotisk process när den fossila energin börjar sina samtidigt som klimatförändringarna ställer till allt större problem.

Jag har ingen lösning! Men jag har en liten förhoppning om att det kan inträffa oförutsägbara mirakel. Många människors idéer och engagemang, det mesta till synes obetydligt, kan få oväntade och till synes omöjliga saker att hända. Men här handlar det om ett kvalitativt språng när det gäller mentalitet och synen på livskvalitet och vad som är viktigt för ett bra liv. Det gäller såväl gemene man som eliterna inom politik, media, tjänstemän, vetenskaps- och företagsvärld. Allt på global nivå!

Kartan visar var Fridays for future håller manifestationer världen över.
Kartan visar var Fridays for future håller manifestationer världen över.

Kanske, kanske är vi början på detta kvalitativa språng. Att den då 15-åriga Greta Thunbergs skolstrejk utanför riksdagshuset, som började innan riksdagsvalet 2018, på ett halvt år har gett upphov till den globala rörelsen Fridays for future är ett litet hoppfullt tecken.

Carl Gustaf Olofsson

Pensionär, bloggare och aktiv i Humanisterna