Debatt

Redan rika tjänade på skattesänkningarna

Debatt Artikeln publicerades

Jag ska försöka svara på Gudrun Brunegårds svar till Kåre Eriksson och undertecknad (Östra Småland/Nyheterna den 30 januari), men då hennes svar endast är en upprepning av hennes tidigare inlägg får jag försöka med några nya infallsvinklar.

Att upprepa en lögn gör den inte till en sanning, Gudrun Brunegård.

En röd regering skulle aldrig sänkt skatten, skriver Gudrun Brunegård. Därvidlag instämmer jag helt. En röd regering och då menar jag inte en svagt rosafärgad, tar ansvar.

Vad har vi fått för de sänkta skatterna under Alliansens tid? Jo vi fick Rot och Rut till dem som har råd att anställa pigor och drängar. Danderyds kommun är de som mest har utnyttjat Rut. Danderyd är en av de rikaste kommunerna i vårt land.

Vi fick valfrihet till olika skolor och vårdinrättningar det vill säga våra skolor och vårdinrättningar såldes ut till riskkapitalbolag och privata aktörer vilkas målsättning är att gå med vinst. Inte ens i USA tillåts privata eller riskkapitalbolag tjäna pengar på folkets inbetalda skattekronor. Men här i detta land tillåts det.

Vi fick dessutom borttagen arvsskatt och borttagen förmögenhetsskatt Gynnar det pensionärer sjuka och arbetslösa?

Vart har vårt överskott på 321 miljarder tagit vägen? Detta överskott kommer från våra inbetalda sociala avgifter och hamnar i statens stora kassakista att delas ut efter behag.

Arbetsskadeförsäkringen har ett överskott på 19 miljarder kronor. Hur lätt är det för en arbetsskadad att få ut på sin försäkring? Vi har betalt in mer till sjukförsäkringen än vi tagit ut. Så varför skall då cancersjuka bli utförsäkrade under pågående behandling och tvingas ut i arbete?

Här har den socialdemokratiska regeringen ett stort restaureringsarbete, det vill säga om man är socialdemokratisk.

Mest överskott har pensionssystemet, 150 miljarder kronor! Ändå har vi ett stort antal fattigpensionärer i detta land.

Ni är lurade, gott folk, när herrar och damer i höjden säger att det inte finns pengar till de arbetslösa de sjuka de arbetsskadade och till fattigpensionärer. Istället för att låta våra skattemedel hamna i fickorna på de redan rika borde de gå dit de hör hemma i första hand.

Jag betackar mig för Alliansens skattesänkningar Det enda vi pensionärer vill är lika skatt eller varför inte en progressiv skatt? Vid ordet progressiv skatt brukar borgarna svimma, men ta’t lugnt, vi är inte där ännu.

Jag tar mig friheten att citera Johan Ehrenberg: ”Det är inte ansvarsfullt att försämra den trygghet vi finansierat tillsammans. Det är stöld.”

Astrid Boman