Debatt

Satsa på att behålla erfarna lärare

Debatt Artikeln publicerades

Lärarnas Riksförbund tar upp en mycket viktig fråga: hur tar vi tillvara på erfarna lärares kompetens och premierar ansvarstagande?

Lärare är världens viktigaste yrke, för de ger våra barn kunskaper, nyfikenhet och färdigheter för att bli ansvarstagande vuxna som kan förverkliga sina drömmar. Det är att ge människor frihet!

Vad kan då Kalmar kommun göra för lärarna? Vi i Liberalerna har föreslagit flera åtgärder i vårt budgetalternativ för Kalmar.

Till att börja med behövs marknadsmässiga löner. Liberalerna vill göra satsningar på lön utöver kommunens avsatta 2,6 procent, för lärare och andra akademiskt utbildade yrkesgrupper såsom socialsekreterare, enhetschefer och sjuksköterskor. Att utmärka sig som en modern, flexibel arbetsgivare är viktigt för att lyckas locka hit och behålla nödvändig kompetens.

Sedan måste vi erbjuda en karriärutveckling som premierar skicklighet och ansvarstagande. Med särskilda utvecklingstjänster förstärker vi de karriärtjänster som Alliansregeringen införde. Vi tar tillvara på skickliga lärare som får sprida goda arbetssätt och utveckla undervisningen för alla. Detta får fler att vilja arbeta i Kalmars skolor och förskolor, men hittills har Barn- och ungdomsnämndens satsning varit liten, 1,5 miljoner kronor per år. Liberalerna vill satsa ytterligare 4 miljoner kronor per år.

Slutligen måste kommunen bli bättre på att få fler att vilja stanna kvar i läraryrket, ända fram till pensionen och kanske längre. Erfarna lärare har mycket att bidra med. Vi driver på för en så kallad ”80-90-100 lösning” i kommunen. Vi vill ge äldre lärare möjlighet att arbeta 80 procent med 90 procent av lönen och full tjänstepension. Skolorna behöver även arbeta aktivt med att anpassa arbetsuppgifter för äldre lärare, till exempel mer mentorskap och handledning.

Kalmar växer och får allt fler skolbarn, men det är ont om nya lärare. Om kommunen ska möta behovet, måste vi helt klart satsa mer på läraryrket. Det blir motsägelsefullt när helt nyutbildade lärare på grund av konkurrensläget får mer betalt än lojala medarbetare med decennier av erfarenhet. Jag tror att vi får mer lärarkompetens för pengarna, och kontinuitet för eleverna, om vi först och främst satsar på att behålla de lärare vi redan har.

Björn Brändewall (L)

Vice ordförande i Kalmars Barn- och ungdomsnämnd