Debatt

SD har inget emot om välfärden säljs ut

Debatt ,

Sverigedemokraterna röstade nej till ett lagförslag i riksdagen som innebar ett förbud mot privatisering av universitetssjukvården. Därmed är det fortsatt fritt att sälja ut hela eller delar av den mest avancerade hälso- och sjukvården i Sverige. Detta är fakta och ett ansvar som Sverigedemokraterna inte kan komma ifrån eller skylla på någon annan.

I en replik i Östran skriver Per Ramhorn (SD) att partiet visst inte vill privatisera sjukvården. Han försvarar sitt partis agerande i riksdagen med att lagförslaget inte var tillräckligt bra. Men presenterade Sverigedemokraterna något annat, bättre förslag? Nej, någon egen partimotion har inte lagts i riksdagen.

I själva verket har Sverigedemokraterna ingenting emot om välfärden säljs ut. Sedan deras företrädare började bli uppvaktade av näringslivets lobbyister har partiet svängt.

Innan valrörelsen ville Sverigedemokraterna begränsa vinsterna, men nu efter möten med bland annat det privata vårdföretaget Capio så är uppfattningen en annan. På samma sätt agerar inte Sverigedemokraterna längre mot lönedumping eller står upp för de svenska kollektivavtalen.

Sverigedemokraterna är ett tydligt högerparti som förbereder sig på att utgöra ett möjligt regeringsunderlag för moderaterna.

Per Ramhorn (SD) påstår att Landstinget i Kalmar län också skulle ha varit emot lagstiftningen. Det är fel, ”fake news” alltså. I vårt remissvar från den 11 november 2016 framgår vår uppfattning i det inledande stycket: ”Landstinget i Kalmar län anser att universitetssjukhusen inte bör kunna upphandlas och drivas av privata utförare. Universitetssjukhusen har en central roll inom den medicinska utbildningen och inom den medicinska utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.”

Jonas Hellberg (S)

Landstingspolitiker, Kalmar