Debatt

Slå vakt om hela LSS-lagstiftningen

Debatt ,

LSS-lagstiftningen ger rätt till tio insatser, jag går inte in närmare på dessa. Personlig assistans har fått stort fokus i media. Med all rätt. Fruktansvärt är det som pågår i Sverige.

I mitt möte med anhöriga och företrädare för olika intresseorganisationer har alla samma erfarenheter; lagen har krympt de senaste tio åren.

Det gäller gruppboende, personlig assistans, ledsagarservice och daglig verksamhet med mera.

De sista åren har allt kretsat kring besparingar inom LSS och de flesta partierna har totalt missat att arbeta med nya politiska åtgärdsprogram för att öka delaktighet, medbestämmande, inflytande och mångfald i samhället.

Sveriges synsätt och värdegrund är ett nytt fenomen i samhället. Nej, till varje pris, utan att man begår lagbrott. En lag går alltid att töja, fråga vilken jurist som helst.

Men hur kunde Sverige ta till svångremmen?

Var det för att denna grupp inte skrek högst och i tysthet stod i tacksamhetsskuld till samhället och vars anhöriga gick på knäna?

Det som inte kommer med i debatten är den ekonomiska utsattheten för denna grupp. De som aldrig kommer ut i förvärvsarbete har inte 10 000 kronor före skatt i månaden i ersättning. Du läste rätt, de ska betala skatt på den lilla ersättningen. Flertalet av dessa vuxna personer försörjs av anhöriga som har utrymme i sin ekonomi att hjälpa till med glasögon, tandläkarbesök, längre vistelser på sjukhus (100 kronor/dygn) med mera. De andra är hänvisade till ekonomiskt bistånd. Fast det inte finns någon tradition att ansöka om socialhjälp.

Snälla politiker, släng tanken om institutioner! I morgon kanske det är ditt barn eller barnbarn som inte ingår i normalfoldern.

Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge till två före detta partiledare: Bengt Westerberg (L) och Lars Ohly (V) för debattartiklar och blogginlägg. Och till forskarna i Lund och Umeå inom handikappvetenskap som inte klarar av att vara neutrala längre inför den nedrustning som pågår i Sverige. Samt till slut den som har betytt mest för landet: medicinalrådet och överdirektören för socialstyrelsen Karl Grunewald, som har gått ur tiden, men som med sitt fantastiska engagemang gjorde de osynliga synliga, "idioter" till samhällsmedborgare.

Yvonne Malmgren

Före detta handläggare för handikappfrågor och LSS