Debatt

Snöiga vintern inget önskeväder för MP

Debatt ,

Replik på inlägget av Max Troendlé (MP) och Dag Hansson (MP).

Miljöpartiets fortsatta existens i Sveriges riksdag bygger med stor sannolikhet på att man kan hålla frågan om ”klimathotet” levande i den svenska valrörelsen och för det behövs det klimatalarmister i debatten som målar upp rena skräckscenarier i framtiden. Det är precis detta vi ser ett exempel på från Max Troendlé och Dag Hansson. De hänvisar till forskning skriver de men den som har lite eget tänkande förstår säkert att dessa både herrar bara lyfter fram de mest skrämmande scenarierna och prognoserna från IPCC och SMHI. De scenarier och prognoser från IPCC som är mer realistiska och som innebär relativt begränsade effekter vid ett ändrat klimat glömmer de bort eller helt enkelt så undviker de att nämna detta, i sann klimatalarmistisk anda.

Istället fortsätter de med att hävda att Kalmar läns kuststäder kommer översvämmas inom några decennier men jag kan lova alla oroliga husägare att det kommer inte hända till år 2100. Max Troendlé hävdar i samma artikel att länet kommer drabbas av både torka och ökande vattenflöden beroende på klimatförändringarna. Det är så motsägelsefullt att till och med en femteklassare kan genomskåda deras bristande argumentation. SMHI:s prognoser visar på en ökad nederbörd med 15-20 procent fram till 2100. Det kommer absolut inte leda till någon torka, snarare tvärtom. Mätdata visar dessutom att nederbörden hittills ökat lika mycket på sommarhalvåret som på vinterhalvåret om man studerar data sedan 1870-talet. Att vissa år blir torra och andra år nederbördsrika beror på vädret, inte klimatet.

De senaste veckornas kalla och snöiga väder och med snörekord i vissa delar av Sverige är inget som Miljöpartiet önskar sig, i synnerhet inte ett valår. Det sänker deras trovärdighet i debatten även om detta ändå bara handlar om väder. Dag Hansson och Max Troendlé undviker dock att svara på mina frågor om inte klimatförändringarna även har positiva effekter. Att förneka detta är inte seriöst av en politiker som vill in i Sveriges riksdag.

Det finns dock forskare och professorer som har en helt annan uppfattning än klimatalarmisterna och miljöpartister. Lennart Bengtsson, är professor i dynamisk meteorologi, vid Max-Planck-Institutet i Hamburg. Jag instämmer helt i professor Lennart Bengtssons reflektioner.

”Det som emellertid förvånar mig mest är att oron för en klimatändring är så extrem i Sverige där ett varmare klimat enbart är till landets fördel. Samtidigt så oroar sig landet knappast alls över dagens enorma folkvandring utan ser det i stället mer som en fördel. Hur man kommit fram till detta kan man fråga sig.”

Thoralf Alfsson (SD)

Kalmar