Debatt

Strandskatorna har kommit

Debatt Artikeln publicerades
Foto:Birgitta Ruthberg-Tillström

Birgitta Ruthberg-Tillström rapporterar att strandskatornas speciella läte ljuder på Ängö och runt Malmfjärden i Kalmar.

Nu försöker de finna sina gamla boplatser.