Debatt

Surrogatmödraskap är något positivt

Debatt

Replik på inlägget av Gudrun Brunegård (KD) och Maud Ärlebrant (KD) i måndagstidningen.

Vi kan konstatera att vi har olika syn på vad som är en mänsklig rättighet och vad som är etiskt korrekt. Vi tycker att surrogatmödraskap är en naturlig och positiv del i samhällsutvecklingen. Sverige som ett av världens mest jämställda länder ska enligt oss fortsätta att sträva efter ett allt öppnare samhälle i syfte att ge individen rätt att bestämma över sin egen kropp. Vuxna i Sverige kan absolut fatta beslut om sin egen kropp och därmed också välja att hjälpa barnlösa genom att ställa upp och bära någon annans barn. Allt annat är ett grovt underkännande av den enskilda individens förmåga.

Det vore intressant att veta hur många barn eller familjer som blivit verklighet genom surrogatmödraskap som KD-kvinnor träffat för att bilda sig en objektiv uppfattning. Vår gissning är ingen. Brunegård och Ärlebrant fokuserar bara på den negativa sidan som framförallt finns i de länder där surrogatmödraskap inte är fullt tillåtet. Den som är objektiv är också öppen med att se det positiva med surrogatmödraskap. Idag är surrogatmödraskap tillåtet i ett antal länder, och där både strikt reglerat i lag, med surrogatmammans välbefinnande som utgångsperspektiv, samt i de flesta fall endast möjligt utan ekonomisk kompensation. I USA är surrogat tillåtet i 45 av 50 stater och där kommer surrogatmamman och de tilltänkta föräldrarna tillsammans överens om ett pris – typiskt amerikanskt.

Vad Brunegård och Ärlebrant refererar till är kvinnor som blivit utsatta i länder där surrogatmödraskap inte är fullt lagligt. Där är vi helt ense, ingen ska bli utsatt - oavsett anledning - av någon annan. Men om det finns en lagstiftning som reglerar hur surrogatmödraskap ska få gå till rättsligt, skapas förutsättningar för att detta precis som allt annat reglerat i lag ska ske under schyssta villkor. En negativ syn stimulerar istället den illegala marknaden att växa och ökar risken för utsatta kvinnor i ”bebisfabriker”. Genom en positivare syn och högre acceptans skapar man bättre förutsättningar att utveckla surrogatmödraskap. Den legala utvecklingen är snarare ett tecken på att samhället och synen på människan har utvecklats till det bättre. Det inger hopp om mänskligheten.

Frågan är vad som är en mänsklig rättighet, ja vem som ska få bli förälder. Adoption, artificiell inseminering, preventivmedel, abort, surrogatmödraskap är olika alla vägar att, för att uttrycka sig som KD-kvinnor, ”beställa” eller avbeställa barn. Mänskliga rättigheter handlar om alla människors lika värde.

Carl Dahlin (M), Mörbylånga

Elin Landerdahl (M), Västervik