Debatt

Tiden har sprungit ifrån Ölandsbron

Debatt ,
Tidens tand har gnagt här och där inte bara på själva Ölandsbron utan även på bokstäverna på skylten som berättar om dess tillkomst.
Foto:Tomas Löwemo
Tidens tand har gnagt här och där inte bara på själva Ölandsbron utan även på bokstäverna på skylten som berättar om dess tillkomst.

Per-Ola T Nilsson tycker att vår jämförelse av trafiksiffrorna mellan Ölandsbron och Öresundsbron haltar. Vi menar tvärtom - trafikvolymerna är helt klart jämförbara. Ölandsbrons årsdygnstrafik år 2017 var 18 672 fordon, Öresundsbrons var 20 630 fordon.

Jämförelsen är dock bara en illustration till den poäng vi försöker förmedla: att Ölandsbron inte byggdes för dagens trafikvolymer. Vi gör det genom att peka på likheten med Öresundsbrons trafikvolymer och hur underdimensionerad Ölandsbron är i jämförelse. De flesta lever sannolikt i villfarelsen att fordonstrafiken mellan Malmö och Köpenhamn är många gånger större än den mellan Kalmar och Öland. Men så är alltså inte fallet.

Trafiken på Ölandsbron beräknades bli drygt en miljon fordon per år men nu är uppe i knappt sju miljoner. Det är självklart att denna stora skillnad mellan beräkningar och faktiskt utfall påverkat hur bron kan användas och vilka funktioner den kan fylla. Det som kanske tydligast visar att bron inte längre fyller sin ursprungliga funktion är att Trafikverket tvingades ta bort gång- och cykelbanorna på grund av ökad trafik.

Tiden har sprungit ifrån Ölandsbron i förväg, och därför kommer tiden också snabbare springa ifatt den tänkta levnadstiden på 100 år. Vi säger inte att en ny bro kommer stå på plats inom fyra år ifall man röstar på Liberalerna, vi säger att vi är beredda att dra vårt strå till stacken för att en ny Ölandsbro kommer på plats mycket tidigare än 2070. Trafikverket beräknar kostnaden för en ny bro till tre miljarder kronor och uppemot det dubbla om man räknar in nya påfartsleder. Mycket pengar givetvis, men den nationella tioåriga transportplanen rymmer i nuvarande version 622,5 miljarder kronor – i sammanhanget är en ny bro inte en övermäktig statlig investering.

Nilsson föreslår ett antal sätt att öka livslängden för den nuvarande Ölandsbron: trängselavgifter, utökad kollektivtrafik, pendlarparkeringar samt ett antal färjeförbindelser mellan fastlandet och Öland. Trängselavgifter motsätter vi oss då det skulle skapa hinder för såväl handel som turism. Att bygga ut och subventionera kollektiv- och färjetrafiken till en sådan nivå att den på allvar kan konkurrera med bilens flexibilitet skulle innebära en avsevärd kostnad på regional och kommunal nivå. Betänk att inte ens färjan mellan två relativt stora tätorter som Kalmar och Färjestaden bär sig, trots bidrag från både staten och kommunerna. Dessutom skulle vi ändå stå där med en smal omodern bro utan mitträcke som ska serva budbilar, traktorer, husbilar, husvagnsekipage, lastbilar och bussar.

Sammantaget menar vi därför att en ny bro är det bättre alternativet. Med en ny modern broförbindelse öppnar sig också andra möjligheter: en extra elkabel till Öland, en extra vattenledning, en extra stamfiberkabel med mera. Liberalerna kommer göra en ny Ölandsbro till en prioriterad fråga i den kommande regionkommunen. Det är dags att planera för framtiden.


Carl-Henrik Sölvinger

Oppositionsråd, Liberalerna Kalmar

Sebastian Hallén

Ordförande, Liberalerna Mörbylånga