Debatt

Till våra kloka och schyssta politiker – ni fattar väl ironin

Debatt Artikeln publicerades
Per Lublin ”tackar” Borgholms kommunfullmäktige för att han får mer tid över.
Foto: Maria Alåsen
Per Lublin ”tackar” Borgholms kommunfullmäktige för att han får mer tid över.

Nu när samtliga övriga sju partier i Borgholms kommunfullmäktige i full samstämmighet och i all sin visdom stor befriat oss i Ölandspartiet från varje form av medverkan för kommunens bästa i såväl kommunstyrelse, nämnder, beredningar och allt vad det vara månde, så vill jag skänka er politiker i dessa sju partier en tacksamhetens tanke för er stora schyssthet och omtänksamhet gentemot oss som på detta vis får tid över för så mycket annat.

Det är verkligen schysst av er att få oss att inse att rösterna på oss inte är lika mycket värda som rösterna på er eftersom ni ju är så mycket klokare än vi.

För egen del – som jag inte längre behöver sitta med i kommunstyrelsen och förbereda mig inför alla dessa sammanträden och komma med förslag som på grund av min okunskap och dumhet vanligtvis blir nedröstade – så får jag nu istället obegränsat med tid över för att noggrant studera era intressanta protokoll och vara er behjälplig med att se till att allt har gått till som det ska genom att låta alla era beslut – med enstaka undantag – laglighetsprövas av mångkunniga rättsliga instanser. Det bjuder jag på i min oändliga tacksamhet för er omtanke mot oss i Ölandspartiet och er stora respekt för demokratin och våra väljare.

Kan ni sedan i all er klokskap högt över huvudena på oss vanliga simpla medborgare sedan slå ihop våra båda Ölandskommuner till en enda stor toppstyrd Ölandskommun där vi alla blir kommunmedlemmar i samma kommun, så skall jag med stor glädje se till att samtliga kommunala beslut på hela Öland får förmånen att blir noggrant prövade i alla instanser så att allt blir så bra och rätt som tänkas kan. Med det förstånd och den kompetens som ni politiker visar så lär jag inte få några sysselsättningsproblem som pensionär.

Med största tacksamhet för all er klokskap och ert stora tillmötesgående.

I all ödmjukhet

Per Lublin, Borgholm