Debatt

Utlandsadopterade barn ses som varor

Debatt ,

Läste Gudrun Brunegårds och Maud Ärlebrants utmärkta insändare angående surrogatmödraskap i måndagstidningen. Jag delar helt deras åsikter i frågan.

Det som inte framkommer är att vi utlandsadopterade också behandlas som handelsvaror!

Läser man Barnkonventionen så framgår det tydligt och klart att vi utlandsadopterade är fråntagna det som ingår i mänskliga rättigheter för ”vanliga barn.”

I artikel 35 står att läsa: "Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras."

Det innebär att utlandsadoptioner borde förbjudas då man för bort barn mot barnens vilja till andra länder!

Artikel 30: "Barnet som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningen har rätt till sitt språk, kultur och religion."

Detta följs inte heller men så får också Sverige kritik från FN för brister i både lagföring och praxis.

Vi utlandsadopterade har alltså inte samma värde som andra barn så den grundläggande och vägledande princip som beaktas i Barnkonventionen är vi utlandsadopterade uteslutna från.

Det verkar som om människor tror att utlandsadopterade är en sorts speciellt starka barn som ska klara av fler påfrestningar än vanliga barn.

Inte underligt att adopterade är överrepresenterade inom psykisk ohälsa, inom självmordsstatistiken, inom kriminalvården och missbruksvården.

Vidare döljs många traffickingfall bakom utlandsadoptioner.

Adoption innebär för barnet en livslång påtvingad lojalitet mot adoptivföräldrarna. Ett slags kontrakt som upprättats och som inte går att överklaga för barnens del.

Det skulle införas en lag på att de adopterade barnen skulle ha rätt att bryta dessa ”kontrakt” som endast är till adoptivföräldrarnas fördel. När barnen blivit myndiga skulle de på detta viset ha rätt att avsluta adoptionen om de önskar. Som det är nu är det ett slavliknande ojämlikt förhållande mellan adoptivföräldrar och barn där föräldrarna ensamma har makten.

Jag har kontakt med många adopterade i AFO som mår dåligt av sina adoptioner och eftersom jag själv också är utlandsadopterad så vet jag vad jag talar om!

Taina Adolfsson