Debatt

Utlandsadopterade barn ses som varor

Debatt ,

Läste Gudrun Brunegårds och Maud Ärlebrants utmärkta insändare angående surrogatmödraskap i måndagstidningen. Jag delar helt deras åsikter i frågan.

Det som inte framkommer är att vi utlandsadopterade också behandlas som handelsvaror!

Läser man Barnkonventionen så framgår det tydligt och klart att vi utlandsadopterade är fråntagna det som ingår i mänskliga rättigheter för ”vanliga barn.”

I artikel 35 står att läsa: "Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras."

Det innebär att utlandsadoptioner borde förbjudas då man för bort barn mot barnens vilja till andra länder!

Artikel 30: "Barnet som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningen har rätt till sitt språk, kultur och religion."

Detta följs inte heller men så får också Sverige kritik från FN för brister i både lagföring och praxis.

Vi utlandsadopterade har alltså inte samma värde som andra barn så den grundläggande och vägledande princip som beaktas i Barnkonventionen är vi utlandsadopterade uteslutna från.

Det verkar som om människor tror att utlandsadopterade är en sorts speciellt starka barn som ska klara av fler påfrestningar än vanliga barn.

Inte underligt att adopterade är överrepresenterade inom psykisk ohälsa, inom självmordsstatistiken, inom kriminalvården och missbruksvården.

Vidare döljs många traffickingfall bakom utlandsadoptioner.

Adoption innebär för barnet en livslång påtvingad lojalitet mot adoptivföräldrarna. Ett slags kontrakt som upprättats och som inte går att överklaga för barnens del.

Det skulle införas en lag på att de adopterade barnen skulle ha rätt att bryta dessa ”kontrakt” som endast är till adoptivföräldrarnas fördel. När barnen blivit myndiga skulle de på detta viset ha rätt att avsluta adoptionen om de önskar. Som det är nu är det ett slavliknande ojämlikt förhållande mellan adoptivföräldrar och barn där föräldrarna ensamma har makten.

Jag har kontakt med många adopterade i AFO som mår dåligt av sina adoptioner och eftersom jag själv också är utlandsadopterad så vet jag vad jag talar om!

Taina Adolfsson

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.