Debatt

Väl magstarkt om Nybros äldreomsorg

Debatt ,

Det har det senaste året blivit populärt av vissa politiker att använda sig av alternativa sanningar.

Nu har vi fått ett exempel på detta från lokalpolitikerna Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård (S) i Nybro. I en insändare går de till hårt angrepp mot femklövern och undertecknad angående omsorgen i Nybro kommun. De hävdar att de för tre år sedan föreslog byggnation av ett nytt äldreboende för att klara behovet av fler platser. Om socialdemokraternas företrädare glömt vad det var de föreslog så vill vi här påminna om det. Förslaget från (S) var ordagrant: ”Att genom ägardirektiv ge NBAB uppdraget att bygga ett särskilt boende med 32 platser för att ersätta Madesjögläntan som därefter görs om till ett tryggt boende för äldre”. Ert förslag byggde på att lägga ner Gläntan, inte på att tillföra en enda ny plats som ni nu vill hävda. Alternativ sanning nr 1.

Sedan hänvisar ni till ett inlägg från Christina Davidsons blogg i valrörelsen 2014, där er andemening är att hon fördömer att en privat aktör bygger om Kvarnbacken. Alternativ sanning nr 2.

Blogginlägget redogör för konsekvenserna av utförsäljningen av det gigantiska fastighetspaket som Socialdemokraterna och Moderaterna så intensivt drev. Där ert förslag var att sälja ut stora delar av NBAB:s hyreslägenheter och kommunens fastigheter för att sedan dyrt hyra tillbaka dem. Det är inte snyggt att blanda och ge lösryckta meningar ur sitt sammanhang för att vilseleda.

Ni skriver också att kommunens fastighetsbolag Brunnen ska bygga nytt äldreboende för att kommunen ska få en billig hyra. Ni vet lika väl som vi att det är NBAB som bygger bostäder och det gör de under samma villkor och förutsättningar som privata aktörer. NBAB lyder under allvillagen och det är marknadsmässiga hyror som gäller och inga subventionerade hyror som ni vill göra gällande. Alternativ sanning nr 3.

Att slå sig för bröstet och utgöra sig själv som den store räddaren för omsorgen i Nybro och påstå att femklöverns förslag kommer tre år försent är lite magstarkt. Vi minns alla den handlingsförlamning som rådde inom Socialdemokraterna då ni inte fick till en ombyggnad av Kvarnbacken på sju år.

Centerpartiet lovade i valrörelsen 2014 att om vi fick väljarnas förtroende skulle vi bygga om Kvarnbacken till ett nytt demensboende. Vi fick väljarnas förtroende och nu bygger vi om Kvarnbacken, det tog inga sju år för oss.

När vi sedan i oktober 2017 fick rapporten från Ensolution som visade på behovet av nya platser på äldreboende så tog femklövern tag i frågan direkt. Nu föreslår vi en byggnation av äldreboende och trygghetsboende i anslutning till varandra, en lösning som långsiktigt är bra ur många perspektiv.

Vi tar gärna debatt i olika kommunala angelägenheter men vi vädjar till er att hålla er till sanningen, inte förvanska eller luta er mot några alternativa sanningar.

Bodil Johansson (C), ordförande omsorgsnämnden

Christina Davidson (C), ordförande kommunstyrelsen

Nybro kommun