Debatt

Välfärden behöver fler entreprenörer

Debatt Artikeln publicerades

Riksdagen stoppade nyligen regeringens förslag om att kasta ut entreprenörskap och valfrihet från välfärden. Med vinstförbud går det inte att bedriva någon verksamhet.

Jan R Andersson (M)
Jan R Andersson (M)

Nu behöver politiken ta tag i välfärdens riktiga problem, istället för att lägga populistiska och ogenomförbara förslag. Med en åldrande befolkning, fler barn och ny teknik saknas inte utmaningar att ta tag i. Att få mer och bättre vård, omsorg och skola för skattepengarna är den verkliga utmaningen. För oss är det självklart att välfärden ska finansieras gemensamt och fördelas efter behov, inte plånbok. För att klara det behöver politik och företag jobba ihop, inte mot varandra.

Den demografiska utvecklingen i Sverige med allt fler barn och fler äldre gör att varje person i arbetsför ålder kommer att behöva försörja fler. Vi står inför omfattande utmaningar när det gäller finansieringen av välfärden. Den senaste tiden har vi mötts av rapporter som gör gällande att det saknas 30–50 miljarder kronor om man ska kunna behålla dagens bemanning i välfärden framöver. Vi uppmanar därför Socialdemokraterna att sluta med ideologiska gräl och istället ta tag i välfärdens problem.

Det handlar om sjuktalen som är höga i Sverige, inte minst i välfärden. Det handlar om det mest akuta problemet i välfärden; de långa vårdköerna som har skapats under den här regeringen. Det handlar också om andra utmaningar som till exempel att lyckas dra nytta av- och inkorporera all den nya teknik som finns. Den kan höja kvaliteten på livet i alla dess skeenden, men den kan också frigöra skattepengar till mer välfärd och göra att vi kan utföra fler tjänster och bättre tjänster till lägre kostnader. Företagande och entreprenörskap är inte ett problem för välfärden, tvärtom är det en del av lösningen på välfärdens problem.

Erfarenheten från forskning, svenska kommuner och omvärlden är tydlig, entreprenörskap gör verksamheten bättre och ser till att vi får mer vård, skola och omsorg för varje krona vi betalar. Alla välfärdens skattepengar ska användas för att göra välfärden bättre. Därför har vi krävt att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om bland annat inrättandet av nationella kvalitetskrav. Men också om att de sanktioner som staten i dag kan rikta mot enskilda verksamheter behöver skärpas, exempelvis genom tillfällig statlig tvångsförvaltning, större utrymme att lägga ned de verksamheter som dras med stora kvalitetsproblem samt skarpare ekonomiska sanktioner. Kvalitet ska stå i fokus.

Niklas Wykman (M)
Niklas Wykman (M)

Hade regeringens förslag röstats igenom skulle vi ha riskerat en uppdelning i A– och B-lag. I A-laget hade de med mycket pengar kunnat köpa välfärd från välfungerande företag. I B-laget hade alla andra fått trängas om den 100 procent kommunalt producerade välfärden. Det finns exempel på andra länder med parallella system med privata alternativ som enbart vänder sig till de som har råd, så ska vi inte ha det i Sverige. Nu har riksdagen sagt sitt. Nu är det tid att se över hur vi istället kan förbättra välfärdssystemet och överlag säkerställa god kvalitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar.

Alla de som i dag befinner sig i, eller står i kast med att välja skola eller omsorg förtjänar en bättre och mer saklig debatt kring hur vi ska förbättra välfärden för dem. Enskilda dåliga exempel – och de finns i både kommunalt och privat drivna verksamheter – kan inte gälla som argument för att hela välfärdssystemet behöver göras om i grunden. Nu behöver vi lämna polariserande och aggressiva diskussioner i medierna för att istället ta långsiktigt ansvar och tillsammans lösa problem för människor.

För att klara den stora utmaning som den demografiska utvecklingen medför, med fler barn och fler äldre som behöver förskolor, skolor och äldreomsorg krävs också fler entreprenörer som vill vara med och utveckla välfärden. Det ger makt till var och en att påverka sin välfärd, och framförallt gör det att vi får råd att tillhandahålla mer välfärd, så att alla kan få vård, skola och omsorg med god tillgänglighet och hög kvalitet. Vi uppmanar regeringen att lägga ner det ideologiska motståndet mot företagande, och istället se elevers, patienters och omsorgstagares behov av tillgänglig välfärd med hög kvalitet.

Jan R Andersson (M), riksdagsledamot, Kalmar

Niklas Wykman (M), Finansutskottet