Debatt

Vi vill se förbättringar för alla pensionärer

Debatt ,

Landsbygdspartiet oberoende vill se förbättringar för våra pensionärer, det är en viktig fråga för hela landet, men särskilt för landsbygden. Generellt har landsortskommuner en betydligt äldre befolkning än städerna har. Ju mindre kommun desto äldre befolkning är snarare regel än undantag.

Man kan jämföra åldersfördelningen vid riksdagsvalet 2014. Andelen väljare över 65 år var i Överkalix 38,1 procent, Valdemarsvik 35,5 procent, Flen 33 procent och så vidare. Lägst var siffrorna i Huddinge, Botkyrka och Knivsta med 18 procent. Denna sneda åldersfördelning gör pensionärernas situation till en viktig landsbygdsfråga.

Undersökningar som gjorts, visar att många pensionärer hamnar under ”skälig levnadsnivå” som för ensamstående är 5 438 kronor per månad efter skatt och sedan hyra är betald. Bostadstillägg för pensionärer som har eget hus beräknas enligt schablon. Det är samma beräkningsgrund för de som bor i ett samhälle med nära tillgång till all service, som för de som bor på ren landsbygd.

Många pensionärer som bor i eget hus på landsbygden har en låg boendekostnad. Men för att kunna ha kvar detta boende, är de helt beroende av bil för att ta sig till affärer, sjukvård och annan service. För att inte tvinga in människor till städer och samhällen bör behovet av bil tas med i beräkningen av boendekostnaden och därmed bostadstillägget.

Parallellt med att man på detta sätt ger människor möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö, är det också viktigt att var och en som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt till ett äldreboende. Detta ställer krav på kommunernas planering.

Vid beräkningen av bostadstillägget, så utgår man ifrån bruttoinkomsten. Den kommunala skatten (kommun + landsting) varierar dock kraftigt över landet. För 2017 skiljer det nästan sex kronor mellan den som har högst skatt (Dorotea 35,15) och lägst (Vellinge 29,19). För att rätta till denna skillnad ska bostadstillägget beräknas på inkomsten efter skatt.

Det är viktigt att pensionärerna kan uppleva rättvisa gentemot nytillkomna invandrargrupper. Oavsett vad stöden till invandrare eller flyktingar kallas, så menar vi att de som genom eget arbete bidragit till landets uppbyggnad, ska få en högre pension än de som inte gjort denna insats. Garantipensionen måste därför höjas kraftigt. Dessutom ska pensionen ses som en uppskjuten lön, varför skatteuttaget skall vara detsamma som för löntagarna.

Ovanstående ingår i Landsbygdspartiet oberoendes partiprogram.

För Landsbygdspartiet oberoende

Arne Gunnarsson