Debatt

Vilseledande uppgifter om klimatfrågan

Debatt ,

Svar på Pontus Björkmans inlägg den 21 juli.

Pontus Björkman radar upp en serie vilseledande uppgifter, som han inte försökt förstå:

1. Ett isflak större än Gotland har lossnat från Antarktis i en helt naturlig process. År 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra gånger respektive sex gånger så stora.

2. Stora Barriär-revet vid Australien har klarat klimatets svängningar i miljoner år. Korallerna bleks främst av att havets nivå svänger upp och ner mer än en halv meter som en följd av El Niño. De har alltid återhämtat sig lika naturligt som att våra lövträd slår ut på våren.

3. Med dagens ökade halt av koldioxid i luften klarar växtligheten torka bättre. Öknarna minskar så att Jorden har blivit grönare. Men lokala torrperioder är normala för vårt klimat. Svälten beror dels på att folkmängden tredubblats i flera länder och dels på terrorism och krig. Utsläppen av koldioxid har bidragit till att Jordens skördar ökat 40 procent de senaste 20 åren enligt FAO.

4. Sedan maj månad har isen på havet i Arktis smält i samma takt som de senaste fyra åren. Den 24 juli, ligger alla fem åren alldeles intill varandra enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Inget tyder på att isen kan försvinna på sommaren.

5. De 90 ”forskare” som spådde enorma kostnader efter en ”kollaps” av Arktis, har antagit dels att havsisen försvinner och dels att landisen på Grönland smälter. De har missat att det är tio till 20 grader kallare ovanpå isen, då den är en till tre kilometer tjock. Så varmt är det ingen som tror att klimatet kan bli. Landisen har ökat sin massa ovanligt mycket under 2016.

Forskarna vill skrämma politikerna i Arktiska Rådet för att få fortsatta anslag. Björkman tror att han får mera bidrag till sin organisation genom att skrämma allmänheten. Det går så länge det går.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS