Internationell kör som leder vidare

Emmaboda Artikeln publicerades
Emma Åhlander-Hansson har lyckats med Internationella kören - ett integrationsprojekt som inte ska vara ett integrationsprojekt.
Foto:Peter Lejon
Emma Åhlander-Hansson har lyckats med Internationella kören - ett integrationsprojekt som inte ska vara ett integrationsprojekt.

Emma Åhlander-Hansson ville göra en integrationsinsats.

Hon startade den internationella kören och där möts svenskar och nyanlända.

Hon är en välkänd profil som musiklärare, musiker och kommunpolitiker inom Moderaterna.

När många nyanlända kom till Emmaboda under hösten 2015 ville Emma Åhlander-Hansson, liksom många andra, göra något för att underlätta integrationen; att öppna en dörr till det svenska samhället och till vänskap och en känsla av tillhörighet. Eftersom hon jobbar med musik och redan leder körer låg en verksamhet inom musikens område nära till hands.

Tanken på en kör började växa fram och i höstas drog repetitionerna i Emmaboda Folkets hus i gång.

– Man brukar säga att de bästa integrationsprojekten inte är integrationsprojekt. Min tanke med kören är framför allt att skapa naturliga möten, att träffas kring något som är roligt och lustfyllt. Det ska vara roligt och man ska känna att det är meningsfullt, och jag måste säga, att det har lyckats väldigt bra. Vi har väldigt roligt på repetitionerna.

Antalet körmedlemmar varierar från repetition till repetition.

– När alla är på plats är vi 30 personer och det är ungefär hälften nyanlända och hälften svenskar. Än så länge sjunger vi bara svenska klassiker och även en del enkla barnsånger eftersom de har ett lätt språk, men det vore roligt att efter hand bredda repertoaren. Men det är inte lätt att sjunga på ett helt nytt språk. Språkinlärningen är en viktig del för att komma in i samhället, men man får inte gå för fort fram, för då är det lätt att man tappar sugen. Det finns ingen vinst i att man bara kommer en gång.

I förra veckan hade kören två framträdanden; två på Åkrahällskolan i Nybro - där Emma Åhlander-Hansson verkar som musiklärare - och ett i Emmaboda Folkets hus.

– Då medverkade även vissa av mina gymnasieelever; svenska och nyanlända. När vi har konsert är alla nervösa. Det spelar ingen roll varifrån du kommer. Det skapar också en samhörighet; att vara nervösa för något man ska göra tillsammans.

Kören träffas på tisdagskvällarna och körledarens insats är helt ideell.

– Verksamheten har ändrat form. När vi började fanns asylboendena på Amigo och Linden. De har stängts nu och det har ändrat förutsättningarna lite grand.

Hon funderar nu på att bredda körens repertoar.

– Det vore roligt med något slags världsmusik på sikt. Samtidigt är det viktigt att vi, som är infödda svenskar, visar respekt för vårt kulturarv och bjuder in till det. Det är så lätt att glömma det man själv har. Det är ett misstag som gjorts alldeles för många gånger. Det är viktigt med ömsesidig respekt när man ska bygga relationer.

Kören jobbar på. Hur länge det varar är inte bestämt.

– Verkligheten får avgöra, men jag drömmer om att ta med kören till Dalarna och till mina uppväxttrakter i Jämtland. Det vore roligt att få visa upp fjällen. Det är en miljö som de flesta nyanlända aldrig har sett i verkligheten.

– Jag har förstått att kören har en stor betydelse för medlemmarna; att den kommer in som en ljusglimt när man ska bearbeta hemska upplevelser. Det är fantastiskt att kunna göra något konkret för andra människor.