Vissefjärdaborna vill rädda sin fritidsgård

Vissefjärda Artikeln publicerades
Noel Edh-Karlsson i förgrunden har gjort en namninsamling till stöd för att fritidsgården ska få vara kvar i nuvarande lokaler i Föreningshuset.
Foto:Peter Lejon
Noel Edh-Karlsson i förgrunden har gjort en namninsamling till stöd för att fritidsgården ska få vara kvar i nuvarande lokaler i Föreningshuset.

Fritidsgården i Föreningshuset i Vissefjärda ska vara utrymd till den 30 november.

Kommunen har inte presenterat ett likvärdigt alternativ.

Det har efter överenskommelse med Föreningshuset fattats beslut i fullmäktige att Emmabodabygdens arkivförening ska få disponera fritidsgårdens lokaler för att hysa det omfattande glasbruksarkivet. När beslutet fattades utlovades att fritidsgården, som kommunen har ansvar för, skulle få likvärdiga lokaler.

– Vi har tittat på det före detta biblioteket i källaren på Storegården, men det är ingen fungerande lösning. Vi har också tittat på Vissefjärda GIF:s lokaler i Föreningshuset, men det krävs omfattande ombyggnation och lokalerna kan inte mäta sig med de nuvarande. Dessutom skulle vi få dela dem med GIF, säger Bo Aronsson, samordnare på fritidsgården.

Barn och föräldrar i Vissefjärda känner sig överkörda.

– Ingen har talat med oss i samband med att beslutet fattades. De här lokalerna byggdes för att vara fritidsgård och har fungerat som det i drygt 40 år, säger föräldern Jessika Fridlund.

När tidningen besökte fritidsgården på tisdagskvällen var ungdomarna Clara Halin-Aronsson och Jenny Lassen ledare. Jenny Lassen skrev i våras ett medborgarförslag där hon hävdar att glasarkivet är malplacerat i Vissefjärda.

– Jag tycker att den bästa placeringen för glasbruksarkivet vore i Boda i anslutning till The Glass Factory. Vi har inte blivit erbjudna likvärdiga lokaler. I fjol hade vi nästan 500 besök på fritidsgården. Vi har öppet på tisdagar och torsdagar och fritidsgården är viktig för i synnerhet barn i mellanstadieåldern, säger Jenny Lassen.

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 september i Åfors Folkets hus. Då kommer en delegation från fritidsgården att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

– Menar kommunen allvar med att man satsar på barnen i hela kommunen? Vi vill markera att vi absolut inte har några invändningar mot arkivföreningen. Vi tycker bara att en lokal som är byggd som fritidsgård ska få fortsätta vara det, säger föräldern Joakim Haraldsson.

I dagarna har tolvårige Noel Edh-Karlsson på eget bevåg gjort en namninsamling för att fritidsgården ska få vara kvar. 70 personer skrev på insamlingen under första dagen.

– Det finns ingen annan plats i Vissefjärda som passar lika bra, säger Noel Edh-Karlsson.

Innan beslutet om utflyttning verkställs anser gruppen att det ska omprövas, eller att en likvärdig lokal snabbt ställs i ordning.

– Vi är oroliga för att verksamheten ska tyna bort, säger föräldern Åsa Halin.