Familj

Forskar för att göra äldreomsorgen bättre

Kalmar Artikeln publicerades
Stefan Andersson arbetar som lektor både på Linnéuniversitetet och i Kalmar kommun.
Foto:Karin Asmundsson
Stefan Andersson arbetar som lektor både på Linnéuniversitetet och i Kalmar kommun.

Stefan Andersson ska bygga broar mellan forskning och omsorgen. Han är anställd som klinisk lektor både av Kalmar kommun och av Linnéuniversitetet.

– Det är ett nytt grepp, vi är först i länet. Inom demensvården är det ett ständigt utvecklingsarbete, och jag vill komplettera med min kompetens.

En viktig del är att föra ut aktuell forskning i verksamheten.

- Det är alltid en fråga om hur man omsätter forskningen i praktiken, tyvärr tar det ofta lång tid innan forskningen kommer ut. Jag är ute ganska mycket och försöker förmedla vad man forskat kring.

Kalmar kommun har en satsning på dementa.

– Man försöker förbättra för de äldre, och satsa mer på livskvalitet och välbefinnande. I dag vet vi att väldigt många gamla övermedicinerar och det finns en ambition att jobba sig från farmakologiska lösningar. Man ska inte skönmåla. Det finns utmaningar och behov av förbättringar.

En utmaning är nutrition, näring,

– Det finns en hög förekomst av undernäring i landet, och det måste man ständigt jobba med.

I takt med att befolkningen blir äldre måste man utveckla metoder för vård i hemmet.

– Det kommer att behövs smarta tekniklösningar.

Han ska också handleda vårdpersonal i utvecklings- och forskningsarbete och ha en rådgivande funktion till verksamhets- och enhetschefer inom kommunal verksamhet. Det gör han på halva sin arbetstid.

Men huvuduppdraget är på Linnéuniversitetet, att utbilda sjuksköterskor och att forska.

Studenterna har verksamhetsförlagd utbildning i Kalmar kommun.

– Det är cirka 90 studenter ute i kommunen varje år. Det handlar om att ge bra handledning åt studenterna, och det är viktigt att vi drar åt samma håll.

Han är också kopplad till Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga, som är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Stefan Andersson började arbeta på Norrlidshemmet redan som 18-åring.

– Sedan läste jag till sjuksköterska och tog en magister. Jag har alltid varit intresserad av forskning och utveckling och när jag fick möjlighet till forskarutbildning tog jag den,

Tidigare i år blev han filosofie doktor med avhandlingen ”Information and communication technology-mediated support for working carers of older people”. Den handlar om hur förvärvsarbetande anhöriga som ger vård och hjälp till äldre närstående kan få hjälp av IKT, informations- och kommunikationsteknologi, eller välfärdsteknologi. Avhandlingen bygger på en litteraturstudie och tre empiriska studier. Han har intervjuat professionella anhörigstödjare och anhörigvårdare samt gjort en enkät för att undersöka vilka stöd som är värdefulla och vilket stöd de fått.

– Välfärdsteknologi är område som inte är så prövat.

Han kom fram till att flera anhöriga blev stärkta i sin situation, kände sig trygga och avlastade.

– Det kan till exempel handla om att man blir larmad om det händer något.

Men en del kände sig extra belastade av att hantera tekniken. Tekniska svårigheter och otillräckliga kunskaper minskar möjligheten att använda stöden optimalt. Han menar att stöden måste vara tillräcklig flexibla och de måste introduceras tidigt. 

– För den som tar hand om sina anhöriga, utöver arbetet, är det tufft, både praktiskt och emotionellt. Delvis handlar det om att träffa andra anhöriga via nätet, och det finns olika webbstöd.

Anhörigstöd är ett aktuellt ämne, inte minst med tanke på att befolkningen blir allt äldre.

– Som sjuksköterska arbetar man mycket med de anhöriga. I synnerhet inom äldreomsorgen är de anhörigas stöd betydelsefullt.

Han menar att de allra flesta är positiva att hjälpa sina föräldrar.

– Men det kan bli lite övermäktigt om man inte får stöd.

Stefan planerar att fortsätta att forska.

- Jag har lite mer material att jobba, men först måste jag landa i rollen som klinisk lektor.

Linnéuniversitetet utbildar cirka 900 helårsstudenter vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap i Kalmar och Växjö samt Västervik, Oskarshamn och Ljungby. Det är både grundutbildning till sjuksköterska och specialistutbildning, bland annat till specialistsjuksköterska inom äldrevård och till distriktssköterska.