Familj

I Hulterstad vilar de drunknade från Kronan

Hulterstad Artikeln publicerades

Dagarna efter att Kronan gått under vid ett sjöslag utanför Ölands östra kust den 23 juni 1676 flöt 183 döda i land. Många begravdes i Hulterstad, där det finns ett minnesmonument över dem.

Minnesmonument i Hulterstad över de döda från regalskeppet Kronan som är begravda här invigdes 1984 av biskop Sven Lindegård.
Foto: Karin Asmundsson
Minnesmonument i Hulterstad över de döda från regalskeppet Kronan som är begravda här invigdes 1984 av biskop Sven Lindegård.

De flesta av de 800 som omkom i samband med att Kronan gick under blev aldrig begravda. Nicolaus Repplerus som var präst i Långlöt skrev i ett odaterat brev:

”Av en stark wäderijll gick det Stora skeppet Kronan, som aldrig dess like av storlek varit byggt i Sverige uppå sidan och stod uti krutkammaren en laterna, vilken av kruttunnorna slogs sönder... Detta stora skepp Kronan blev liggande uppå Slagersta grund till 18 famnars djup, och vart i några dagar upptagne 183 man begrovne i Hulterstad kyrkogård och Stenåsa kyrkogård”.

Kyrkan står mitt i byn, i den norra delen. Den första stenkyrkan i Hulterstad byggdes på 1100-talet, en treskeppig kyrka. Den anses vara en av Ölands största på den tiden. Runt 1170 tillkom den västra delen med ett dubbeltorn. På 1200-talet byggdes kyrkan om för att också fungera som försvarsanläggning. På 1700-talet blev kyrkan för trång, och det medeltida långhuset revs. Det nya långhuset var klart 1803.

Väster om det nuvarande tornet är grunden för det rivna dubbeltornet bevarat. Tornet har murtrappa till flera välvda rum. Den översta våningen är klockvåningen där kyrkans båda klockor hägner. Storklockan göts 1631 av Juren Putensen och lillklockan 1780 av Johan Jacob Mårtensson.

Inne i kyrkan finns en altarpredikstol, där predikstolen är infälld i själva altaret. Det var ganska vanligt i början av 1800-talet, men de flesta byggdes om efter ett beslut av Överintendentsämbetet 1887. Också i Mörbylånga och Segerstad har det tidigare funnits altarpredikstolar.

Dopfunten av sandsten är från 1100-talet. Från taket hänger ett votivskepp, en modell av barkskeppet Beatrice från Göteborg.

Under tornet, finns flera fragment av runstenar som är delar av gravmonument. De återfanns i början av 1900-talet. På de medeltida murarna finns också kalkmålningar från 1400-talet.