Familj

Inger Bergman

Familj Artikeln publicerades

Vår avhållne och högt uppskattade ordförande Inger Bergman har efter en kort tids sjukdom hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad.

Inger började i Kalmar Brukshundklubb i mitten av 1980-talet och blev genom sitt genuina hundintresse engagerad för olika uppdrag. Inger var inte främmande för någon syssla inom klubben, alltifrån att stå i kiosken och sälja kaffe till att träna hundar/hundförare och verkställa olika styrelse- och klubbeslut.

Inger gjorde genom sitt personliga sätt och sina goda kunskaper stor nytta för klubben och de hundar med förare som genomgick utbildningar under hennes fasta ledning.

Under Ingers tid som ordförande i Kalmar brukshundklubb, 2012–2017 utvecklades Kalmar Brukshundklubb till en av SBK Smålands största och mest aktiva klubbar, med ett bredd utbud av kurser, tester och tävlingar.

Som ansvarig för utbildningssektorn medverkade Inger till att många hundförare och hundar fått den utbildning och kunskap som krävs för bra hundägarskap och ett gott hundliv.

Inger var också mycket intresserad av avelsarbete och var från år 2000 ansvarig för Kalmar brukshundklubbs utställningsverksamhet. Stort är det antal hundutställningar där Inger på ett kompetent och sakkunnigt sätt skött speakeruppgiften eller fungerat som ringsekreterare.

Inom tävlingsverksamheten var Inger ofta anlitad som tävlingssekreterare, uppdrag som hon på sedvanligt sätt skötte oklanderligt.

Inger var också politiker och föreningsmänniska. Genom hennes engagemang i politiken var hon väl skickad att på ett förtjänstfullt sätt leda föreningsverksamhet. Detta medförde att hon också satt som suppleant i styrelsen för Svenska Rottweilerkubben samt ledamot i dess vilande lokalområde.

Saknaden och tomrummet är stort.


Kalmar Brukshundklubb

genom Lars Ljudén