Familj

Minnesord: Anna-Stina Nikolausson

Familj Artikeln publicerades

Anna-Stina Nikolausson, Värnamo by Misterhult, har avlidit i en ålder av 88 år.

Anna-Stina växte upp på föräldragården i byn L:a Laxemar, tillsammans med tre äldre syskon och en tvillingbror. Fadern Oskar Petterson var under större delen av sin yrkesverksamma tid skutskeppare. När sedan fraktskutan var försåld, återtog han lantbruket. I detta arbete deltog Anna- Stina med allt som skulle utföras på ett lantbruk.

I unga år blev Anna-Stina intresserad och mycket engagerad inom politiken, med ett stort intresse för samhällsfrågor. Det var inom Misterhults Östra SLU-avdelning som Anna-Stina startade sitt engagerade och långa politiska arbete inom Centerrörelsen. Hon var en av de första kvinnorna som var ledamot i Misterhults Kommunfullmäktige.

Vidare hade hon en tjänst under lång tid, som ombudsman för Centerkvinnorna inom Norra Kalmar Läns Distrikt.

I samband med giftermål med Ingvar Nikolausson Värnamo By övertog de Ingvars föräldragård.

Vid sidan om detta drev Anna-Stina sitt enorma intresse för politiken.

Under 1970-talet blev hon vald till ledamot inom landstinget för Centerpartiet. Där hade hon flera tunga uppdrag, bland annat var hon ordförande och vice ordförande i mellersta direktionen och var med om uppbyggnaden av primärvården.

Hennes sista uppdrag i landstinget var som lekmannarevisor.

Därefter blev det uppdrag inom Oskarshamns Kommun i socialnämnden som vice ordförande och ordförande.

Anna-Stina var en politiker som alltid var väl förberedd inför de beslut som skulle fattas och skaffade sig ny kunskap trots sin långa erfarenhet.

Hennes sista uppdrag var i Misterhults församling som ledamot av kyrko­fullmäktige och som ordförande i kyrkorådet.

Tack vare hennes försorg fick den berömda Skrinmadonnan en upprustning, något som Anna-Stina var stolt över och även vi församlingsbor.

Under lång tid var Anna-Stina ordförande i Misterhults Centerkvinnor. Hon engagerade både gammal som ung i avdelningen genom olika aktiviteter. Det kunde vara resor, studiecirklar, samt de många utställningarna på Figeholms bibliotek. Där visades kvinnors textila hantverk genom generationer. Flera flyttades senare till kulturhuset i Oskarshamn, där de blev mycket uppskattade.

Även under ålderns höst låg Centerkvinnorna henne varmt om hjärtat.

I sorgens stund går våra tankar till barnen Ann och Johan med familjer.

För Misterhults Centeravdelning och Centerkvinnor.

Karl-Gunnar Karlsson

Kerstin Stemell

Elisabeth Lindgren