Familj

Minnesord: Bo Lindwall

Familj Artikeln publicerades

Sågverksarbetaren och politikern Bo Lindwall, 73 år och boende i Påryd, har lämnat oss med stor saknad. Våra tankar är hos hans närmaste anhöriga.

Bo var både fackligt och politiskt engagerad. I Påryds och i Södermöres socialdemokratiska föreningar var han under lång tid ordförande respektive sekreterare. I Skogsarbetareförbundet var han lokalt facklig aktiv vid Tvärskogs träindustri. Bo var förtroendevald i avdelningsstyrelsen för Trä-sjuan.

Under många år var Bo även folkvald politiker i Landstinget i Kalmar län. Bo valdes in som ledamot av landstingsfullmäktige redan i början av 1990-talet och tillhörde därefter den högsta beslutande politiska församlingen i länet fram tills år 2014. Han var också under två mandatperioder ersättare i landstingsstyrelsen.

Bo fick med åren allt mer ansvarsfulla förtroendeuppdrag av sitt parti socialdemokraterna, bland annat som ordförande i landstingets utvecklingsråd och senare som revisor. Som revisor i landstinget bedrev han ett noggrant och intresserat arbete och säkerställde på ett föredömligt sätt de folkvaldas kontroll av den breda verksamhet som bedrivs. Att vara revisor är ett hedersuppdrag som kräver integritet och klokskap, något Bo hade åtskilligt av. Den socialdemokratiska landstingsgruppen uppskattade mycket hans arbete.

Under lång tid tjänstgjorde han även som nämndeman i fastighetsdomstolen och som juryman i tryckfrihetsdomstolen. Bo Lindwall var också engagerad i folkhögskolornas utveckling, bland annat som vice ordförande i Högalids folkhögskola under åren 2003-2006.

Vi som hade förmånen att arbetade nära Bo är mycket tacksamma för att vi fick lära känna honom. Vi minns honom som en engagerad, jordnära och plikttrogen partivän. Vi vill tacka hans familj för att vi fick låna Bo under så många år. Han är värd all beundran och vårt innerliga erkännande för hans insatser i samhälls- och föreningslivet.

Anders Henriksson (S)

Partidistriktets ordförande i Kalmar län

 

Roger Holmberg (S)

Arbetarekommunens ordförande i Kalmar