Familj

Minnesord: Henrik Rasmussen

Familj Artikeln publicerades

Distriktsläkaren Henrik Rasmussen, Mörbylånga, är död.

Under många år praktiserade Henrik det som idag är högaktuellt och eftersträvansvärt; God och Nära vård och Personcentrerad vård. I alla lägen ställde han upp för patienterna, vare sig det handlade om behov på en underbemannad vårdcentral eller besök i hemmen.

På länssjukhuset i Kalmar visste man att när en patient skickades in av Henrik så behövdes verkligen sjukhusets resurser, det gick inte att göra mer i primärvården. Henrik var också mycket solidarisk med sina medarbetare, man kunde alltid räkna med stöd och hjälp från honom, vare sig man var kollega eller distriktssköterska.

Han var påläst teoretiskt och skicklig i det tekniska hantverket. Han visste också värdet av att verkligen undersöka patienten. Med sina händer. Och han förmedlade trygghet.

Över dörren till Henriks arbetsrum i Mörbylånga hängde en skylt med texten Centrum för kreativ anakronism. Så var det. Henrik förenade det bästa av omsorg och närhet från en svunnen tid med ett fokus på just god och nära vård som fortfarande är något vi strävar fram emot.

Tack Henrik! Många arbetskamrater genom Åke Åkesson, distriktsläkare, Öland.