Familj

Runstenen på den öländska kyrkogården

Gårdby Artikeln publicerades
Runstenen höggs på 1000-talet av runmästaren Brand.
Foto: Karin Asmundsson
Runstenen höggs på 1000-talet av runmästaren Brand.

”Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man. Halvboren, hans broder, sitter i Gårdarike. Brand högg rätt, därför kan du tyda”. Så står det på runstenen på kyrkogården i Gårdby.

Runsten är från 1000-talet. Stenen är av kalksten och texten är vänd mot norr. Huvudtexten löper i en slinga utmed stenens kanter och inramat ett utsmyckat kristet kors. Ornamentiken i Ringerikestil daterar den till 1000-talets första hälft, vilket kan tyda på att det funnits en kyrka redan då. Stenen är signerad av runmästaren Brand. Gårdarike är gammal isländsk benämning för trakterna runt nuvarande dagens Novgorord i Ryssland. Tidigare fanns det ytterligare en runsten på kyrkogården. Söder om kyrkan finns två gravfält från järnåldern.

Gårdby kyrka är byggd med murarna från den medeltida kyrkan.
Foto: Karin Asmundsson
Gårdby kyrka är byggd med murarna från den medeltida kyrkan.

På 1200-talet fanns en kyrka i romansk stil i Gårdby och tornet ska ha varit ett av de mäktigaste på Öland med grundmåtten 9x10 meter. Det finns en lantmäterikarta över Gårdby från 1726, och där syns en kyrkogård som omger kyrkan i alla väderstreck. På en teckning från 1748 ses en rest sten som kan vara en av runstenarna.

I början av 1800-talet tyckte biskopen i Kalmar stift att man kunde bygga en gemensam kyrka för Gårdby och Sandby, men Kung Maj gav Gårdby rätt att bygga en egen kyrkadet slutade med att socknarna byggde varsin kyrka. Gårdbys nya kyrka, efter ritningar av Theodor Edberg var klar 1841. Den är delvis byggd med murarna från den medeltida kyrkan och av gamla gravhällar. När den nya kyrkan byggdes flyttades den medeltida dopfunten ut och användes som solvisare.

Solen går upp, också över Gårdby.
Foto: Karin Asmundsson
Solen går upp, också över Gårdby.

Kyrkan stängdes 2010 för en omfattande renovering, som pågick under sju år. Under golvet fanns man 22 gravar, och i dessutom en man som dödats genom knivhugg i ryggen. Man hittade också många hundra år gamla ekbjälkar under golvet, och några av dem har använts till det nya altaret. Kyrkan återinvigde i mitten av maj 2017 av biskop Fredrik Modeus.