Feature

Till Funkaboskolan hör också fotbollsplanen där IFK Berga spelade sina hemmamatcher på den här tiden. En match är i full gång på Oscar Bladhs fotografi från 1951. Nedanför planen ligger den nya, uträtade Norra vägen från 1938. På andra sidan planen och skolan ligger Gamla vägen, som numera heter Ledungsvägen fram till Funkabovägen och därefter byter namn till Rimsmedsvägen. När bilden togs fanns ännu ingen förbindelse mellan Norra vägen och Funkabovägen, som utgör sydgränsen för Berga villasamhälle. Husen längs Funkabovägens norra sida är byggda på 1930-talet, men de båda barackerna på dess södra sida, uppe till höger på bilden, kom till efter andra världskriget för att ge husrum åt folk i små omständigheter, inte minst barnfamiljer. I vardera längan lär ha funnits tio minimala bostäder.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant