Feature

Malmskolan på 1880-talet, innan huset flyttades till sitt nuvarande läge. Skolan låg då där Esplanaden går fram i dag, en liten bit öster om korsningen med Norra vägen, som på bilden skymtar bakom skolbyggnaden där den urgamla infartsleden till Kalmar passerar över det på sin tid ökända stinkande diket till vänster på bilden. Det ledde ut avloppsvatten i Systraströmmen och finns på sätt vis fortfarande kvar, fast övertäckt, och transporterar numera dagvatten. Det mynnar på samma ställe i Systraströmmen som diket gjorde. Husen längst till höger låg i kvarteret Koljan, där det stora hörnhuset mot Norra vägen finns i dag. Det byggdes på 1910-talet. Allra längst till vänster kan den skarpögde skymta en taknock, till vänster om trädet. Den hörde till ett hus som låg på samma plats där församlingshemmet, i dag Esplanadskolan, kom att byggas 1907.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant