Feature

Ölandshamnen i Kalmar

Feature Artikeln publicerades
Här ligger numera gästhamnen i Kalmar.
Foto: Emil Blomberg
Här ligger numera gästhamnen i Kalmar.

Det skickades en gång i världen för att gratulera Theodor Borgström: ”Bästa Theodor! Här kommer gratulationskortet. Lite sent, men det ursäktar du nog, inte sant? Många hälsningar från Hilda.”

Längst upp på kortet har hon lagt till uppmaningen ”Glöm ej stjärnorna!!”, vad som nu menas med det.

Adressidan på gratulationskortet.
Adressidan på gratulationskortet.

Som man kan se av kortets adressida är det poststämplat i Kalmar den 13 oktober 1902 och skickat till den den ovanliga adressen Grimskärs fyr, belägen inte långt från där bilden tagits av Kalmarfotografen Emil Blomberg 1894. Theodor hette även Valfrid i förnamn, vars namnsdag infaller den 12 oktober, så det är förstås en försenad namnsdagsgratulation det handlar om.

Vem Hilda var är inte gott att veta, men Theodor Borgström var född 1877 på ön Långören i Blekinges östra skärgård, som son till en lotsförman. 1898 började Theodor tjänstgöra som fyrbiträde i Kalmar. Hans hustru hette Gertrud Vilhelmina men de hade inga barn.

Theodor Borgström.
Foto: Anna Winell
Theodor Borgström.

Totalt kom Theodor – enligt Svenska Fyrsällskapets tidning Blänket nr 2/2013 – under sitt yrkesliv att ha 13 olika befattningar inom Lotsverket, bland annat som fyrmästare på Storkläppen och Sandhammaren. Enligt en notering på ”Rötter”, varifrån porträttet hämtats, taget i Anna Winells ateljé på Södra Långgatan 26, ska han också ha arbetat på Segerstads fyr. Theodor Borgström avled på Öland i november 1946.

Tack till Olof Vallerhed för vykortet som kommer ur hans far Olles samling